Enea wypracuje rozwiązania dla lokalnych systemów energetycznych

Enea wypracuje rozwiązania dla lokalnych systemów energetycznych
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Celem międzynarodowego projektu eNeuron, w który zaangażowała się Enea Operator, jest opracowanie narzędzi do optymalizacji procesu projektowania i funkcjonowania lokalnych systemów energetycznych, których głównym zadaniem będzie efektywna integracja rozproszonych źródeł energii.

W projekcie „eNeuron: greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN” udział weźmie siedemnaście instytucji naukowych i podmiotów gospodarczych z siedmiu europejskich krajów. Z Polski do projektu zaproszono Instytut Energetyki i Eneę Operator, która uruchomi jego badawczą część na terenie Bydgoszczy.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 – ramowego programu Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji.

REKLAMA

– Do najważniejszych wyzwań operatorów sieci dystrybucyjnej należą między innymi przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R). Współpraca przedsiębiorstw sektora energetycznego z przedstawicielami środowiska naukowego oraz społecznościami lokalnymi inicjuje wiele przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, które przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Dzięki uczestnictwu w międzynarodowym projekcie eNeuron będziemy mogli skorzystać z doświadczeń naukowców i przedsiębiorstw z innych krajów. Jako jeden z czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce, podzielimy się z nimi również naszą wiedzą – podkreśla Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

Jak informuje Enea Operator, zadaniem wszystkich uczestników projektu eNeuron jest promowanie koncepcji energetycznych hubów, jako modelu sterowania oraz zarządzania rozproszonymi źródłami energii, zintegrowanymi systemowo w celu optymalizacji ich działania.

Koncepcja skierowana jest do lokalnych prosumentów: gospodarstw domowych, podmiotów komercyjnych i przemysłowych, którzy mogą skorzystać na obniżeniu kosztów przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych, niskoemisyjnych źródeł energii. Projekt eNeuron ma przynieść korzyści także operatorom sieci dystrybucyjnych i lokalnym społecznościom.

REKLAMA

Rola Biura Inicjatyw Innowacyjnych oraz Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enei Operator, obejmuje wsparcie merytoryczne w zakresie procesów kodowania, kontroli i monitorowania sieci, integracji odnawialnych źródeł energii oraz technologii magazynowania energii w sieciach dystrybucyjnych.

Jak podkreśla Enea Operator, udział w projekcie umożliwi spółce zakup, montaż i zbadanie pracy urządzeń, które są niezbędne do przeprowadzenia na sieci studiów przypadku. Eksperci Enei Operator opracują program badań oraz będą mogli podzielić się wiedzą na temat modelowania sieci, przepływów energii i profili zapotrzebowania. Częścią projektu jest też udział w ocenach technicznych i ekonomicznych koncepcji projektu, a także opracowaniu zaleceń regulacyjnych.

Realizacja projektu rozpocznie się w przyszłym miesiącu i potrwa cztery lata. Wartość prac wyceniono na ponad 6,3 mln euro, a poziom dofinansowania wynosi 70 proc. i ma charakter zaliczki. Wkład Enei Operator oszacowano na ponad 400 tys. euro. 

Obok polskich podmiotów, Enei Operator, Instytutu Energetyki i Miasta Bydgoszcz, w projekt zaangażowane są ośrodki naukowe z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Irlandii i Norwegii.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.