Energa sprawdzi, jak uelastycznić sieć

Energa sprawdzi, jak uelastycznić sieć
Energa

Energa Operator w ramach międzynarodowego projektu EUniversal rozpoczęła testowanie i wdrażanie rozwiązań podnoszących elastyczność sieci energetycznej. Projekt umożliwi zmiany w poborze lub produkcji energii, także tej wytwarzanej z odnawialnych źródeł, w celu wyeliminowania zagrożeń w pracy infrastruktury energetycznej takich jak np. przeciążenia.

– Zagadnienie elastyczności sieci jest obecnie kluczowe dla transformacji w obszarze rynku energii. Wypracowywane rozwiązania, m.in. dzięki stworzeniu odpowiednich mechanizmów współpracy, pozwolą w przyszłości efektywniej zarządzać posiadaną infrastrukturą sieciową, wspierając rozwój generacji rozproszonej – mówi Mirosław Matusewicz, kierownik Projektu EUniversal w Enerdze Operator.

Skuteczne zwiększenie elastyczności sieci wymaga działań w kilku obszarach. Jednym z nich są innowacyjne rozwiązania sieci inteligentnych. W ramach projektu opracowana zostanie m.in. nowa stacja transformatorowa SN/nn (średnie napięcie/niskie napięcie), która będzie monitorowała i sterowała pracą sieci niskich napięć.

REKLAMA

Wytypowane zostaną dla niej trzy lokalizacje na terenie działania Energi Operatora. Zostaną one wybrane z uwzględnieniem występowania na tych obszarach mikroinstalacji. Powinno to zapewnić większe możliwości ich przyłączenia, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z rozbudową infrastruktury prowadzoną w tradycyjny sposób.

Drugi obszar działania w projekcie to wypracowanie rozwiązań, które umożliwią powstanie internetowej platformy zakupowej dla usług zwiększających elastyczność sieci energetycznej. Dzięki temu przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej będą miały możliwość współpracy zarówno z odbiorcami, jak i wytwórcami energii w czasie rzeczywistym.

Jak tłumaczy spółka, pozwoli to np. na wykupienie redukcji zużycia energii u danego odbiorcy celem utrzymania parametrów pracy sieci, na zasadach podobnych do tych, które stosują sklepy internetowe i portale aukcyjne. Ten sam mechanizm dotyczyć będzie wytwórców, u których operator będzie mógł np. wykupić zmniejszenie lub zwiększenie poziomu dostarczanej energii.

Polski obszar projektu

REKLAMA

Podczas inauguracji polskiego obszaru projektu EUniversal powołane zostały trzy zespoły. Zadaniem pierwszego z nich będzie opracowanie katalogu produktów „elastycznych” oraz procesu ich zakupu, a także zdefiniowanie rozwiązań, które zostaną przetestowane w trakcie projektu.

Drugi zespół skupi się na określeniu funkcji tzw. Active Management System (AMS) jako narzędzia aktywnego zarządzania inteligentną siecią dla poprawy obserwowalności i kontroli sieci dystrybucyjnej oraz przygotuje środowisko informatyczne do jego wdrożenia.

Trzeci zespół, wspólnie z gdańskim Oddziałem Instytutu Energetyki, opracuje rozwiązania dla inteligentnej stacji SN/nn FlexStation (FS). Stacje zostaną przetestowane w trzech lokalizacjach ze znaczną kumulacją mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci niskich napięć.

Energa Operator zapewnia, że będzie to kolejny krok w automatyzacji stacji SN/nn. Nowością w przygotowywanym rozwiązaniu ma być wykorzystanie danych z liczników inteligentnych poprzez integrację sterownika FS z koncentratorem AMI (urządzenia znajdujące się na stacji, zbierające dane z liczników inteligentnych).

Dzięki temu możliwe będzie monitorowanie oraz autonomiczne sterowanie pracą sieci niskich napięć. Ponieważ większość mikroźródeł przyłączanych jest do sieci niskich napięć, ich objęcie systemami monitorowania jest szczególnie istotne.

EUniversal realizowany jest wspólnie przez 18 europejskich podmiotów związanych z branżą energetyczną. Całkowity budżet projektu to 9,8 mln euro, z czego 8 mln to dofinansowanie z największego unijnego programu w zakresie badań oraz innowacji Horizon 2020. EUniversal potrwa do lipca 2023 roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.