Udział OZE w miksie Energi w 2020 r. blisko 50 proc.

Udział OZE w miksie Energi w 2020 r. blisko 50 proc.
Energa

Energa opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał br. EBITDA wyniosła ok. 0,5 mld zł, co stanowi poprawę o 4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Spółka podkreśla, że aż 36 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej przez nią w trzecim kwartale 2020 roku pochodziło ze źródeł odnawialnych. Wynik za pierwsze 9 miesięcy jeśli chodzi o udział OZE jest jeszcze lepszy. 

Przychody Energi w trzecim kwartale 2020 r. wyniosły 3,03 mld zł. Jednocześnie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. przychody były wyższe o 110 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wynik netto za trzeci kwartał br. wyniósł 85 mln zł. Jak tłumaczy spółka, na nieco niższy poziom tego wyniku w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 roku wpłynęły głównie wyższe koszty finansowe, co było efektem odpisów wynikających z wyceny pakietu akcji będących w posiadaniu Grupy Energa.

REKLAMA

Negatywny wpływ pandemii koronawirusa na wynik EBITDA Grupy Energa w trzecim kwartale br. oszacowano na około 5 mln zł – dla porównania w drugim kwartale br. wpływ pandemii został oszacowany na -84 mln zł.

Dystrybucja najmocniejsza

Tradycyjnie najsilniejszym segmentem Energi jest Dystrybucja, która poprawiła swój wynik EBITDA w stosunku do trzeciego kwartału 2019 roku o 26 proc. Spółka podkreśla, żę podobnie jak cała energetyka, także linia biznesowa dystrybucji staje przed wyzwaniami transformacji energetycznej. W omawianym okresie Energa przeznaczyła 318 mln zł na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznychDzięki temu wybudowano bądź zmodernizowano 801 km linii elektroenergetycznych.

Spółka przyłączyła też 15 tys. nowych odbiorców oraz instalacje OZE o łącznej mocy 212 MW.

Energa Operator poprawiła wskaźniki niezawodności sieci dystrybucyjnej, czyli SAIDI (System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej) i SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich).

W trzecim kwartale 2020 roku wskaźnik SAIDI poprawiono r/r o 16 proc. dla przerw planowanych i o 2 proc. dla przerw nieplanowanych i katastrofalnych – dla samych nieplanowanych – o 4 proc. Z kolei poprawa wskaźnika SAIFI w tym samym okresie wyniosła 20 proc. r/r dla wyłączeń planowanych – dla wyłączeń nieplanowanych i katastrofalnych wskaźnik pozostał na zbliżonym poziomie r/r.

Spółka podkreśla w komunikacie, że wzmacnia bezpieczeństwo sieci dystrybucyjnych, kończąc budowy lub modernizacje Głównych Punktów Zasilania (m.in. GPZ Bojanowo i GPZ Grzmiąca), jak też rozpoczynając kolejne tego typu inwestycje (m.in. GPZ Fitowo).

REKLAMA

Nowe obiekty realizowane są w standardach technologii smart grid, dzięki czemu mają być nie tylko wysoce zautomatyzowane, ale też pozwalają na dokładniejszy zdalny monitoring linii średniego napięcia oraz ułatwiają podłączenie kolejnych instalacji OZE.

Rosnąca produkcja z OZE

W trzecim kwartale 2020 roku 36 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej przez Energę pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie przez pełne 9 miesięcy br. OZE odpowiadało za wygenerowanie 47 proc. energii elektrycznej.

Całkowity wolumen wyprodukowanej energii elektrycznej brutto w trzecim kwartale br. był niższy o 5 proc. r/r, natomiast źródła odnawialne wyprodukowały 279 GWh energii elektrycznej. Stanowi to wzrost o 28 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, kiedy źródła odnawialne Energi wyprodukowały 218 GWh. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej była niższa o 5 proc. r/r. Nieco wyższy niż w trzecim kwartale ubiegłego roku był wolumen energii dystrybuowanej – dokładnie o 47 GWh.

W trzecim kwartale Energa zrealizowała ważną inwestycję w obszarze OZE – w lipcu br. pracę rozpoczęła farma wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej ok. 31 MW. Według założeń jej roczna produkcja może osiągnąć poziom 75 GWh. Dziewięć turbin wiatrowych zlokalizowano na należących do Grupy Energa zrekultywowanych terenach pokopalnianych o łącznej powierzchni 300 ha.

Spółka Energa Kogeneracja prowadziła w trzecim kwartale działania inwestycyjne, których zwieńczeniem będzie ostateczne odejście od węgla jako głównego paliwa do produkcji ciepła w Elblągu.

W lipcu zawarta została umowa z wykonawcą kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 114 MW. Obiekt jest jednym z dwóch planowanych przez spółkę nowych źródeł, które zastąpią trzy kotły węglowe Elektrociepłowni Elbląg – drugim będzie układ silników gazowych. Jednocześnie kontynuowane były prace modernizacyjne bloku biomasowego, których celem było zwiększenie jego mocy do 42 MWt. Testy zmodernizowanego obiektu i jego oddanie do użytku planowane są na czwarty kwartał tego roku.

Energa Kogeneracja przeprowadziła również redukcję mocy jednego z kotłów węglowych (oznaczanego jako K5) do 50 MW w paliwie, dzięki czemu będzie mógł pracować do 2024 roku. Większość tego czasu będzie źródłem rezerwowym. Zakończenie modernizacji kotła K5 zaplanowano na czwarty kwartał 2020 roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.