Ministerstwo Klimatu dostało dotację na promocję inteligentnych sieci

Ministerstwo Klimatu dostało dotację na promocję inteligentnych sieci
A.Kuzminski, flickr cc

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pozyskało unijne dofinansowanie na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, która ma promować korzyści wynikające z wdrażania inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz liczników zdalnego odczytu.

Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt o nazwie „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce” uzyskał dofinansowanie w wysokości 8,67 mln zł z poddziałania 1.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa, dla odbiorców sieć inteligentna oznacza aktywne zarządzanie własnym zapotrzebowaniem na energię i jej zużyciem, co jest możliwe m.in. dzięki licznikom zdalnego odczytu. Operatorzy systemów dystrybucyjnych inwestują w inteligentne liczniki u odbiorców, które pozwalają na ich odczyt, a także wykorzystywanie wielu innych funkcjonalności, tj. m.in. miesięczne rozliczanie się każdego z użytkowników za rzeczywiste, a nie prognozowane zużycie energii.

REKLAMA

Ministerstwo podkreśla, że liczniki zdalnego odczytu poprzez kontrolę rzeczywistego zużycia energii zachęcają również do oszczędności oraz produkcji prądu z przydomowych źródeł, jakimi są np. panele fotowoltaiczne.

Z kolei spółki dystrybucyjne dzięki wdrożeniu funkcjonalności z zakresu inteligentnych sieci mogą lepiej kontrolować dostawy energii i zarządzać jej włączeniami oraz szybciej reagować na awarie. Sprawniej mogą też bilansować moce pochodzące z OZE, co w konsekwencji usprawnia współpracę z krajowym systemem elektroenergetycznym

Jak wylicza resort klimatu, unijne dofinansowanie przyznane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na inwestycje w smart grids wynosi już ponad 430 mln zł.

Projekty dofinansowane w ramach poddziałania 1.4.1 z POIiŚ 2014-2020 mogą dotyczyć:

1)  budowy lub przebudowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia związanej z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci dedykowanych ograniczaniu zużycia energii lub zwiększeniu możliwości przyłączeniowych OZE, w tym bezpieczeństwu technicznemu sieci, które zostaną ujęte w elektronicznym systemie sieci i usług elektroenergetycznych wykorzystywanym w systemie sieci inteligentnej, w tym np. wymiana transformatorów oraz, jako element stanowiący integralną część projektu, inteligentny system pomiarowy;

2)  kompleksowych pilotażowych i demonstracyjnych projektów wdrażających inteligentne rozwiązania na danym obszarze mających na celu racjonalizację zużycia energii lub optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE, w tym bezpieczeństwo techniczne sieci.

REKLAMA

Największym, dotychczasowym beneficjentem dotacji z poddziałania 1.4.1 jest spółka Energa-Operator SA, która zdecydowała się na przygotowanie projektu o budżecie oszacowanym na blisko 240,6 mln zł.

Chodzi o projekt pod nazwą „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw”.

Umowę na dofinansowanie tego projektu podpisano w Ministerstwie Energii we wrześniu 2017 roku, a Energa-Operator SA otrzymała dotację wynoszącą 166 mln złotych. Spółka uzyskała maksymalne możliwe dofinansowanie sięgające 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Projekt jest realizowany na obszarze działania Energa-Operator SA objętym koncesją, w skład którego wchodzą tereny z województw: łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jak podawała Energa, projekt dofinansowany z poddziałania 1.4.1 będzie oznaczał wdrożenie takich inteligentnych funkcjonalności jak m.in. funkcja automatycznej identyfikacji uszkodzonych odcinków sieci (wraz z systemem naprawczym), która umożliwi automatyczne przywrócenie zasilania odbiorcom w czasie poniżej trzech minut po wystąpieniu awarii w sieci SN.

Natomiast funkcja dynamicznej rekonfiguracji sieci umożliwi prognozowanie generacji dla źródeł wytwórczych (farmy wiatrowe, fotowoltaiczne) z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym oraz pozwoli na określenie wpływu źródeł odnawialnych na pracę sieci. Wśród rezultatów projektu ma być także m.in. redukcja wskaźnika SAIDI określającego czas trwania przerwy w dostawach energii.

Znaczącym beneficjentem unijnych dotacji przyznawanych przez Ministerstwo Energii w ramach poddziałania 1.4.1 jest także operator systemu dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja, który dotąd podpisał z resortem energii kilkanaście umów na dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowanych projektów przekracza 175 mln zł, a wartość przyznanych dotacji to ponad 84 mln zł.

Jeden z dofinansowanych projektów jest realizowany przez Tauron w opolskiej gminie Kamiennik kosztem 14,03 mln zł przy dotacji rzędu 9,41 mln zł i zakłada uruchomienie magazynu energii o mocy 3 MW i pojemności 0,7 MWh. Energia ma być magazynowana w bateryjnych ogniwach litowo-tytanowych. Zgodnie z założeniami projektu, magazyn miał zostać oddany do użytku w ostatnim kwartale 2019 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.