KE: Polska spóźnia się z wdrożeniem dyrektywy CCS

KE: Polska spóźnia się z wdrożeniem dyrektywy CCS
R/DV/RS, flickr cc-by-2.0

{więcej}Dzisiaj Komisja Europejska zwróciła się do Polski o podjęcie niezbędnych działań, które będą miały na celu pełne wdrożenie dyrektywy CCS. Dyrektywa unijna 2009/31/WE dotyczy geologicznego składowania dwutlenku węgla.

Jak podaje cire.pl, KE uważa, że Polska do tej pory nie zgłosiła kompletnych środków transpozycji dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.
 
W związku z drugim etapem postępowania prowadzonego przez KE, które dotyczy uchybienia przez Polskę zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja wezwała nasze władze – w formie uzasadnionej opinii – do zapewnienia zgodności przepisów z prawem UE.

REKLAMA

Dyrektywa CCS jest częścią pakietu klimatyczno-energetycznego i została przyjęta w 2009 r. Dyrektywa ta ustala m.in. wymogi i ramy prawne dotyczące bezpiecznego dla środowiska geologicznego składowania dwutlenku węgla.
 
Zdaniem Komisji, jeśli z pomocą dyrektywy CCS uda się wdrożyć technologię wychwytywania i składowania dwutlenku węgla na warunkach komercyjnych, to może się to przyczynić w znacznym stopniu do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w UE.

REKLAMA

gramwzielone.pl/ cire.pl