KE udostępni granty na innowacyjne instalacje OZE

KE udostępni granty na innowacyjne instalacje OZE
Images of Money, flickr cc

Komisja Europejska uruchomiła drugi nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Innowacji. Unijne środki w łącznej wysokości 100 mln euro zasilą mniejsze inwestycje związane z produkcją czystej energii czy poprawą efektywności energetycznej. Obecnie KE rozpatruje wnioski złożone w pierwszym naborze, który odbył się wcześniej w tym roku i w którym kilkanaście wniosków wysłano z Polski. 

Celem Funduszu Innowacji jest udostępnienie środków dla firm oraz instytucji publicznych, aby zachęcić je do inwestowania w kolejną generację technologii niskoemisyjnych, a także aby zapewnić firmom zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej przewagę w walce o pozycję lidera na globalnym rynku. 

W okresie 2020-2030 z Funduszu Innowacji Bruksela przeznaczy około 10 miliardów euro pozyskanych z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu emisjami (ETS), stanowiących uzupełnienie dla niealokowanych przychodów z poprzedzającego programu NER 300.

REKLAMA

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Innowacji z budżetem 1 miliarda euro dotyczył dużych projektów z obszaru czystych technologii, aby wesprzeć je w przezwyciężaniu ryzyka powiązanego z komercjalizacją i realizacją instalacji demonstracyjnych na dużą skalę.

O wsparcie aplikowało w sumie 311 potencjalnych beneficjentów – najwięcej z Niemiec (57), Hiszpanii (47) oraz Francji (42). Wnioski złożyło także 11 podmiotów z Polski.

W tym 204 wnioski były związane z ograniczaniem energochłonności przemysłu – w tym 56 zakładało wykorzystanie w tym celu wodoru. Projektów dotyczących stricte OZE złożono 58, aplikacji związanych z magazynami energii było 35, a dotyczących wychwytywania dwutlenku węgla – 14.

Obecnie trwa nadal ocena tych wniosków, a granty zostaną przyznane do końca przyszłego roku. Wiadomo już jednak, że nie dla wszystkich wystarczy pieniędzy. Wartość wnioskowanego dofinansowania (21,7 mld euro) wyraźnie przekracza udostępniony budżet (1 mld euro).

Teraz Komisja Europejska poinformowała o uruchomieniu drugiego naboru, w którym do podziału będzie 100 mln euro, które będzie można przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji w obszarze produkcji zielonej energii, zmniejszania energochłonności przemysłu, magazynowania energii czy wychwytywania i gromadzenia dwutlenku węgla.

REKLAMA

Minimalne wsparcie dla pojedynczego projektu może wynieść 2,5 mln euro, a maksymalne 7,5 mln euro.

KE zaznacza, że kluczowe jest zastosowanie w praktyce innowacji, a brane pod uwagę mają być takie czynniki jak dojrzałość technologii, możliwość jej skalowania czy potencjał w obszarze redukcji emisji CO2.

Co istotne, dofinansowanie z Funduszu Innowacji będzie można połączyć z innymi formami wsparcia, w tym z oferowaną przez poszczególne kraje UE pomocą publiczną.

Aplikować o wsparcie może autor technologii np. wspólnie z klientem, który będzie chciał ją zastosować.

Wnioski można składać za pośrednictwem udostępnionego w tym celu portalu w terminie do 10 marca.

Wnioskodawcy mają dowiedzieć się, czy otrzymali dofinansowanie, do sierpnia, a granty mają zostać przyznane w ostatnim kwartale 2021 r.

redakcja@gramwzielone.pl 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.