Energa przetestuje usługi zwiększające elastyczność sieci

Energa przetestuje usługi zwiększające elastyczność sieci
Energa

Energa Operator bierze udział w międzynarodowym projekcie testowania usług zwiększających elastyczność sieci, OneNet, który uzyskał 22 mln euro dofinansowania z unijnego programu Horyzont 2020. 

Jak podkreśla Energa Operator, sieć energetyczna przechodzi transformację od w pełni scentralizowanego do wysoce zdecentralizowanego systemu. Przyłączanie do sieci coraz większej liczby źródeł wytwórczych o rozproszonym charakterze i nierównomiernym poziomie działania powoduje konieczność jej uelastyczniania, tak aby umożliwić przyłączonym podmiotom wymianę energii zgodnie z ich potrzebami.

Operatorzy systemów energetycznych muszą dostosować się do nowej sytuacji, zmieniając dotychczasowy model działania. Jak zapewnia Energa, nowe realia systemu energetycznego będą wymagały umiejętności szybkiego dostosowania pracy infrastruktury do panujących warunków, a także koordynacji współpracy zarówno z odbiorcami, jak i licznymi wytwórcami energii.

REKLAMA

Z tego powodu dwa główne stowarzyszenia operatorów systemów w Europie, ENTSO-E i E.DSO, w oparciu o zaangażowanie swoich członków, zainicjowały proces utworzenia konsorcjum w ramach projektu OneNet.

Rozwiązania wypracowane poprzez OneNet mają pozwolić operatorom systemów przesyłowych, operatorom systemów dystrybucyjnych, agregatorom, wytwórcom energii, a także jej konsumentom na współdziałanie w celu optymalizacji pracy systemu energetycznego przy wykorzystaniu mechanizmów rynkowych.

Projekt ma na celu opracowanie i sprawdzenie w praktyce kluczowych narzędzi, które umożliwią wspólne podejście do zagadnienia elastyczności sieci energetycznych w Europie. Jest to istotne m.in. z punktu widzenia rosnącej roli OZE.

REKLAMA

OneNet skupi się na trzech kluczowych obszarach. Pierwszy to zdefiniowanie wspólnego dla Europy rynku usług elastyczności, określenia kluczowych parametrów usług sieciowych, zapewniających koordynację wszystkich podmiotów w tym procesie, od operatorów systemów po klientów.

Drugi obszar zakłada określenie wspólnej architektury IT i wspólnych standardów interfejsów. Efektem ma być opracowanie otwartej architektury informatycznej, zapewniającej współdziałanie wielu platform, tak aby każdy z uczestników systemu energetycznego mógł dołączyć do dowolnego rynku w Europie.

W końcu trzeci obszar to przeprowadzenie demonstracji rozwiązań na dużą skalę. Będzie to wymagać opracowania skalowalnych rozwiązań i weryfikacji technologii oraz modelu biznesowego.

Jeden z demonstracyjnych obszarów będzie budowany w północnej części Polski. Realizowany jest on wspólnie przez sześć podmiotów: Energa Operator, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Enspirion, spółka zależna Energi mająca pełnić rolę agregatora, PSE Innowacje, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz firmę Transition Technologies.

W realizację projektu OneNet zaangażowanych jest ponad 70 podmiotów z 21 krajów Unii Europejskiej, zaś całkowity budżet przekracza 28 mln euro. Współfinansowanie Komisji Europejskiej wynosi blisko 22 mln euro. Projekt OneNet jest finansowany w ramach ósmego programu ramowego Horyzont 2020.

redakcja@gramwzielone.pl 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.