Prawie 720 mln euro na projekt z udziałem PSE

Prawie 720 mln euro na projekt z udziałem PSE
PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów przesyłowych z Estonii (Elering), Litwy (Litgrid) i Łotwy (AST) podpisali z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (ang. Innovation and Networks Executive Agency, INEA) umowę grantową na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę przesyłową powstającą w ramach tzw. drugiego etapu synchronizacji. Łączne dofinansowanie na ten projekt wynosi 719,7 mln euro.

Komitet Koordynacyjny unijnego programu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF) przyznał projektom realizowanym w ramach synchronizacji maksymalne możliwe dofinansowanie wynoszące 75 proc. ich całkowitej wartości.

Największa część dofinansowania, 493 mln euro, zostanie przeznaczona na budowę Harmony Link, nowego połączenia elektroenergetycznego między Polską i Litwą. 166,5 mln euro posłuży do instalacji kondensatorów synchronicznych w Estonii, Litwie i Łotwie.

REKLAMA

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury przesyłowej w Polsce, niezbędnej do zapewnienia stabilnej pracy połączonych systemów elektroenergetycznych. 

Operatorzy systemów przesyłowych z państw bałtyckich i Polski otrzymali blisko trzy czwarte całego tegorocznego budżetu CEF na projekty z zakresu energetyki, wynoszącego łącznie 979,6 mln euro.

REKLAMA

Wcześniej projekty związane z synchronizacją otrzymały już 323 mln euro unijnego wsparcia. Łączna kwota dofinansowania z UE dla tych projektów przekroczyła zatem miliard euro. Jak podkreślają PSE, to rekord wśród inwestycji z zakresu energetyki.

Obecnie realizowany jest pierwszy etap synchronizacji, który obejmuje m.in. wzmocnienie sieci przesyłowej w państwach bałtyckich.

Projekt synchronizacji jest istotny dla pełnej integracji państw bałtyckich ze wspólnym europejskim rynkiem energii elektrycznej, zapewniając przy tym bezpieczny przesył energii elektrycznej. Realizacja Harmony Link zapewni także warunki do lepszej współpracy gospodarczej.

Obecnie Estonia, Litwa i Łotwa wraz z Rosją, Białorusią i innymi państwami są częścią systemu IPS/UPS.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.