Opłata mocowa – szkolenie 21 grudnia 2020 r.

Opłata mocowa - szkolenie 21 grudnia 2020 r.
Fotolia

Opłata mocowa zgodnie z założeniami ustawodawcy ma zwiększyć bezpieczeństwo polskiego systemu energetycznego. Obowiązek jej naliczania i pobierania zostanie wprowadzony już od 1 stycznia 2021 roku.

Do wnoszenia opłaty mocowej zobowiązani będziemy wszyscy, zarówno jako przedsiębiorcy jak i indywidualne gospodarstwa domowe. Czy wiemy, jaką stawkę zastosować? Czy umiemy wyliczyć opłatę?

Zapraszamy na warsztaty on-line „Opłata mocowa” już 21 grudnia br. (poniedziałek).

REKLAMA

Koszt uczestnictwa: Dwie osoby w cenie jednej – 590 zł / 2 os.

Prowadzący

Mecenas Grzegorz Pizoń: wybitny ekspert z zakresu prawa energetycznego, autor komentarza do ustawy o rynku mocy, Counsel w kancelarii SSW Pragmatic Solutions.

Program

9.30-9.45 Logowanie uczestników

9.45-11.15 Oplata mocowa na rachunkach odbiorców energii

• Podstawa i uzasadnienie dla poboru opłaty mocowej.
• Koszty rynku mocy i sposób ich dystrybucji pomiędzy grupami odbiorców.
• Przyjęty przez Prezesa URE sposób obliczania wysokości stawek.
• Prawdopodobne modyfikacje sposobu określania stawek opłaty mocowej (uzależnienie od charakteru profilu dobowego).
• Jak długo oplata będzie pobierana? Czy należy spodziewać się wzrostów czy spadków kosztów wynikających z opłaty?
• Projektowane zmiany prawne determinujące zmiany w obszarze wysokości i zasad poboru opłaty mocowej.
• Pobór opłaty w rożnych, praktycznych scenariuszach biznesowych (case studies).

11.15-11.30 Przerwa

11.30-13.00 Brak ulgi dla odbiorców przemysłowych a możliwość korzystnej reparametryzacji stawek

• Ulga dla odbiorców przemysłowych – brak decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie zatwierdzenia ulgi jako schematu pomocy publicznej a obowiązywanie ulgi.
• Prawne podstawy wprowadzenia odrębnych stawek dla odbiorców przemysłowych.
• Obecne koncepcje dotyczące reparametryzacji stawek.

13.00-13.30 Przerwa

13.30-14.30 Możliwość uniknięcia / ograniczenia kosztów wynikających z opłaty mocowej

• Faktyczne zwolnienie energii wytwarzanej przez odbiorcę na potrzeby własne z opłaty mocowej.
• Szanse na zwolnienie energii z OZE z opłaty mocowej.
• Opłata mocowa a linia bezpośrednia.
• Wytwarzanie energii i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji – modele biznesowe. Opłacalność struktur wytwórczych a pobór opłaty mocowej.
• Opłata mocowa w przypadku struktur „za licznikiem” (on-site).
• Opłata mocowa a magazynowanie energii.
• Udział odbiorców w rynku mocy i oplata za gotowość do redukcji zapotrzebowania jako czynnik mitygujący koszty.
• Usługi elastyczności.
• Efektywność energetyczna i ograniczenie zużycia energii. Dodatkowe determinanty korzyści.

REKLAMA

14.30-15.30 Wzrost atrakcyjności własnych źródeł energii wobec poziomu kosztów energii czarnej oraz narzutów regulacyjnych

• Bieżący i prognozowany poziom cen energii. Determinanty i czynniki cenotwórcze.
• Założenia prawne i techniczne – struktury umożliwiające uniknięcie narzutow regulacyjnych i zmiennych kosztów dystrybucji.
• Najnowsze możliwości uzyskania wsparcia publicznego na realizację inwestycji we własne źródła energii.

15.30-16.30 Podsumowanie, możliwość indywidualnych konsultacji i zakończenie spotkania.

*możliwość zadawania pytań do 2 tygodni po szkoleniu.

Prowadzący: Grzegorz Pizoń, Counsel, SSW Pragmatic Solutions

Grzegorz Pizoń specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach gospodarczych i administracyjnych oraz na etapie realizacji projektów w szczególności w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych, prawa ochrony środowiska oraz prawa pomocy publicznej. Posiada także doświadczenie obejmujące specjalistyczne doradztwo na rzecz spółek z sektora chemicznego, sektora obronnego oraz na rzecz administracji publicznej i instytucji unijnych. Świadczy usługi zarówno z zakresu doradztwa prawnego, jak i doradztwa regulacyjnego (doradztwa na rzecz klientów w ramach procesu stanowienia prawa, rzecznictwa interesów oraz projektów typu advocacy). Swoje doświadczenie zawodowe gromadził w szczególności w kancelariach prawnych powiązanych z firmą z „Wielkiej Czwórki” w Warszawie i Brukseli, a wcześniej m.in. w kancelarii Salans (obecnie:Dentons). Wykształcenie prawnicze zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz University of Cambridge. Obecnie opracowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa energetycznego.

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora (link).

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word)


Kontakt i rejestracja

EUROCON

tel. 22 631 22 81

tel. kom. 503 123 570

e-mail: biuro@euro-con.pl

Rejestracja (link)

 

artykuł sponsorowany