URE wyznaczył sprzedawców zobowiązanych na 2021 r.

URE wyznaczył sprzedawców zobowiązanych na 2021 r.
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Zgodnie ustawą o odnawialnych źródłach energii operatorzy systemów dystrybucyjnych w terminie do dnia 15 września każdego roku przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku. Na podstawie tych informacji URE wyznacza tzw. sprzedawcę zobowiązanego. 

Zgodnie z prawem Urząd Regulacji Energetyki wyznacza sprzedawców zobowiązanych: 1) na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 października każdego roku, na rok następny; 2) będących sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 października każdego roku, na rok następny.

Na przyszły rok Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył 177 sprzedawców zobowiązanych. Wskazana przez URE liczba sprzedawców zobowiązanych na 2021 rok jest wyższa o 1 od liczby takich podmiotów funkcjonujących w roku 2020 i taka sama jak w roku 2019. Na 2018 rok URE wyznaczył natomiast 181 tego rodzaju podmiotów. 

REKLAMA

Na podstawie art. 40 ust. 6 i 7 ustawy OZE operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego niezwłocznie mają zamieścić na swojej stronie internetowej informację o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego, a także zawrzeć z tym sprzedawcą umowę o świadczenie usług przesyłania lub umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany tych umów w celu umożliwienia realizacji przez sprzedawcę zobowiązanego dokonania zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w art. 42 ust 1, art. 70c ust. 2 lub w art. 92 ust. 1 tej ustawy.

REKLAMA

Do obowiązków sprzedawców zobowiązanych należy m.in. zakup wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii odnawialnej wytwarzanej przez przedsiębiorców eksploatujących mikroinstalacje (jeśli ci nie zdecydują się na skorzystanie z prosumenckiego systemu opustów), a także zakup energii odnawialnej z instalacji o mocy do 500 kW rozliczanych w systemie taryfy gwarantowanej oraz w systemie aukcyjnym.

Zgodnie z ustawą o OZE sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe energii elektrycznej zakupionej z instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, a ponadto pokrywa w całości koszty bilansowania handlowego energii wytworzonej w tej instalacji.

Lista sprzedawców zobowiązanych na 2021 r. znajduje się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.