PSE szykuje CSIRE, czyli centralny system informacji rynku energii

PSE szykuje CSIRE, czyli centralny system informacji rynku energii

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozpoczęły postępowanie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie, implementację i wdrożenie centralne bazy informacji o rynku energii elektrycznej (CSIRE). PSE oceniają, że utworzenie takiego systemu będzie „przełomowe” dla polskiego rynku energetycznego.

Utworzenie centralnego systemu informacji rynku energii elektrycznej przewiduje najnowszy projekt nowelizacji Prawa energetycznego, którego procedowanie rozpoczęło się w Sejmie.

Przyjęto w nim m.in. wprowadzenie do modelu rynku energii elektrycznej w Polsce operatora informacji rynku energii (OIRE), a jego utworzenie i wdrożenie powierzono Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A.

REKLAMA

Celem działalności OIRE będzie m.in. opracowanie, wdrożenie i zarządzanie centralnym systemem informacji rynku energii (CSIRE).

W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane informacje niezbędne do realizacji procesów rynku energii określonych w przepisach prawa – m.in. procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, jak również do dokonywania rozliczeń za dostarczanie oraz sprzedaż energii elektrycznej.

Kluczowe zadania CSIRE to zapewnienie skutecznej i bezpiecznej wymiany informacji na rynku energii elektrycznej, umożliwiającej jego uczestnikom realizację ich ustawowych praw i obowiązków; ujednolicenie oraz usprawnienie procesów rynku i przepływu informacji pomiędzy jego uczestnikami; umożliwienie odbiorcom końcowym bezpłatnego dostępu do własnych informacji rynku energii (w tym danych pomiarowych); poprawa konkurencyjności na rynku energii elektrycznej; a także zapewnienie bezpłatnego dostępu do wybranych danych statystycznych, wynikających z procesów rynku energii, a także zapewnienie dostępu do danych umożliwiających uczestnikom rynku oferowanie nowych produktów i usług.

Autorzy najnowszego projektu nowelizacji Prawa energetycznego wskazują, że uruchomienie CSIRE umożliwi m.in. skrócenie czasu potrzebnego na dokonanie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej do 7 dni. W ramach platformy nastąpi m.in. weryfikacja i uzupełnienie wniosków o zmianę sprzedawcy, co umożliwi skrócenie całego procesu.

REKLAMA

Przewiduje się, że po wdrożeniu CSIRE wszelkie rozliczenia za energię elektryczną będą prowadzone wyłącznie na podstawie danych z tego systemu.

Dodatkową korzyścią ma być m.in. możliwość powiadamiania przez CSIRE podmiotów, które pobrały dane pomiarowe za okres, który został skorygowany przez OSD – np. w rezultacie reklamacji czy stwierdzenia niesprawności układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Autorzy nowych regulacji podkreślają, że wobec przewidywanego rozwoju usług świadczonych przez odbiorców końcowych – wynikających z wdrożenia przepisów dyrektywy 2019/944 – zakłada się, że przyjęte rozwiązanie centralnego systemu informacji rynku energii, posiadającego wszystkie informacje konieczne do rozliczeń wszelkich usług świadczonych na rynku energii elektrycznej, jest optymalne dzięki temu, że zapewni on dostęp do danych pomiarowych koniecznych do rozliczeń tych usług.

– Uzyskiwane dane będą zgodne z przyjętym standardem i dostępne również dla celów kontrolnych dla odbiorców końcowych, których dotyczą. Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do obecnych danych określających zużycie, bądź w jednej, bądź w dwóch lub maksymalnie trzech strefach czasowych doby, przyszłe taryfy i sposoby rozliczeń będą wymagały dostępu do danych kwadransowych (tzn. danych zmierzonych w interwałach 15-minutowych) – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji PE.

Zawarte w CSIRE informacje o rynku energii będą również służyć np. do rozliczeń niezbilansowania na rynku bilansującym podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie.

Zgodnie z procedowanym projektem nowelizacji Prawa energetycznego CSIRE ma zostać uruchomione w roku 2023.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.