Firmy energochłonne dostały 340 mln zł rekompensat

Firmy energochłonne dostały 340 mln zł rekompensat
Marion Wolf, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki opublikował zestawienie sektorów i podsektorów energochłonnych, którym w tym roku przyznał rekompensaty za 2019 rok.

Rekompensaty to system wsparcia dla podmiotów wykonujących działalność w sektorach i podsektorach energochłonnych. Przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów przez te podmioty.

Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2, przy czym jest to nie więcej niż 25 proc. wszystkich uzyskanych z aukcji środków.

REKLAMA

– System rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju. Jest to zjawisko tzw. carbon leakage – komentuje Rafał Gawin, prezes URE.

W ustawowym terminie, do końca marca 2020 r., wnioski o przyznanie rekompensat za 2019 rok złożyło do Urzędu Regulacji Energetyki 28 podmiotów. Ostatecznie z systemu wsparcia skorzystało 25 przedsiębiorstw, które jednocześnie musiały zrezygnować ze wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, czyli tzw. ustawie prądowej.

– W tym roku z systemu skorzystały podmioty, które zrezygnowały z rekompensat przewidzianych w ustawie cenowej i dlatego pula rekompensat sektorowych nie została w całości rozdysponowana. W przyszłym roku spodziewamy się większej liczby wnioskodawców – dodaje prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa URE na wniosek uprawnionych podmiotów. Wykaz podmiotów, którym przyznano rekompensaty Urząd przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

REKLAMA

Maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla sektorów i podsektorów energochłonnych za 2019 i 2020 rok został określony w ustawie o systemie rekompensat i wynosi po 890 mln na każdy rok.

Teraz URE opublikował zestawienie sektorów i podsektorów, do których trafiło ponad 340 mln pomocy publicznej w formie rekompensat przyznanych w 2020 roku. Najwyższa z rekompensat wyniosła ponad 69 mln.

Najwięcej, bo prawie 143 mln zł, otrzymały przedsiębiorstwa działające w przemyśle ciężkim: producenci żeliwa i stali oraz stopów żelaza. Oznacza to, że do tego sektora trafiło ponad 42 procent całej rozdysponowanej kwoty. Drugim dużym beneficjentem tej formy pomocy jest sektor produkcji nawozów i związków azotowych, który otrzymał łącznie ponad 70 mln rekompensat sektorowych.

Łączna kwota rekompensat przyznanych za 2019 rok według podsektorów (w mln zł). Źródło: URE.

Termin składania wniosków o rekompensaty za 2020 rok upływa 31 marca 2021 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.