PKO zainwestuje w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

PKO zainwestuje w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne
Fot. Gramwzielone.pl (C)

PKO TFI we współpracy z PKO Bankiem Polskim uruchomiło fundusz PKO Energii Odnawialnej, którego celem jest generowanie długookresowych, stabilnych stóp zwrotu w oparciu o przepływy pieniężne z posiadanych farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Jak podkreśla Piotr Żochowski, prezes PKO TFI, jest to pierwszy w pełni polski komercyjny fundusz infrastrukturalny, którego głównymi inwestycjami będą farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne.

– Przez inwestycje wyłącznie w aktywa zlokalizowane w Polsce chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie transformacji energetyki w naszym kraju. Pierwszym uczestnikiem funduszu będzie PKO Bank Polski, który planuje zainwestować w funduszu docelowo nawet 500 mln zł – informuje Piotr Żochowski.

REKLAMA

PKO BP podkreśla w komunikacie, że produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest obecnie często nie tylko tańsza w porównaniu do energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, ale i również przynosi satysfakcjonujące stopy zwrotu dla inwestorów.

Stabilność przychodów funduszu ma wynikać z wieloletnich kontraktów podpisanych w ramach aukcji OZE organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz kontraktów Power Purchase Agreements (PPA) gwarantujących stałą cenę sprzedaży energii dostarczanej przez instalacje należące do funduszu.  

W efekcie fundusz ma regularnie dzielić się zyskami w postaci wypłaty dochodów dla uczestników.

REKLAMA

– Planujemy w pełni samodzielne inwestycje, ale nie wykluczamy też projektów z innymi podmiotami. PKO TFI jest otwarte na współpracę w formule joint-venture z renomowanymi partnerami branżowymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Jako Grupa PKO Banku Polskiego, na podstawie rozmów z naszymi klientami, dostrzegamy, że obecnie główną przeszkodą w rozwoju rodzimego rynku OZE jest ograniczony dostęp do kapitału. PKO Energii Odnawialnej – fizan jako potencjalny nabywca aktywów związanych z energetyką odnawialną przyczyni się do zmniejszenia tych ograniczeń – zapewnia dr Sławomir Sklinda, zarządzający nowym funduszem.

Polityka inwestycyjna PKO Energii Odnawialnej – fizan przewiduje nabywanie i zbywanie spółek, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, sprzedaż, przesyłanie lub magazynowanie energii z elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy wodnych W spektrum inwestycyjnym funduszu znajdują się również magazyny energii oraz infrastruktura przesyłowa i urządzenia z tym związane.

– Modelowa wielkość pojedynczej inwestycji to około 50 MW, aczkolwiek głównym kryterium doboru lokat będzie ich ekonomiczna atrakcyjność. Dopuszczamy projekty większe i mniejsze – dodaje dr Sławomir Sklinda.

PKO TFI zastrzega, że z uwagi na fakt, że fundusz ten nie będzie publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a jego certyfikaty nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym – oferta certyfikatów tego funduszu będzie mogła zostać skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów.

Aktualnie PKO TFI oczekuje na rejestrację funduszu we właściwym rejestrze sądowym.

redakcja@gramwzielone.pl 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o