Dofinansowanie dla Centrum Edukacji Ekologicznej OZE SGGW

Dofinansowanie dla Centrum Edukacji Ekologicznej OZE SGGW
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory ma umożliwić rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z nowych rozwiązań mają skorzystać przedsiębiorcy. Obiekt SGGW będzie samowystarczalny energetycznie. Zostanie wyposażony m.in. w biogazownię, co  jak podkreśla resort klimatu wyeliminuje społeczny problem, którym jest unoszący się w okolicy odór obornika.

Centrum Edukacji Ekologicznej OZE powstanie na terenie gospodarstwa Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory w gminie Konstancin-Jeziorna, należącego do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

– Odnawialne źródła energii to technologie, które wciąż są rozwijane, badane i udoskonalane. Służą nie tylko planecie, hamując zmiany klimatu przez zmniejszanie emitowanego CO2, ale mają ułatwiać nasze życie i obniżać koszty, które ponosimy. Fotowoltaika oraz biopaliwa to rozwiązania, które bardzo szybko zyskują popularność w Polsce. Właśnie dlatego edukacja ekologiczna w tym zakresie jest tak ważna – mówił o projekcie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

REKLAMA

Przedsięwzięcie zakłada budowę instalacji demonstracyjnej do produkcji biogazu z naturalnych substratów organicznych, układu kogeneracyjnego produkującego ciepło i energię elektryczną z biogazu oraz instalacji fotowoltaicznej z bateriami, mającej zasilać w energię elektryczną Centrum i kompleks RZD Obory.

W planach jest ograniczenie do minimum zapotrzebowania na energię elektryczną z lokalnej sieci elektroenergetycznej i zapewnienie samowystarczalności energetycznej obiektów.

– Kwestia zmian technologicznych OZE jest dynamiczna i dostęp do wiedzy, możliwość badań, a także rozwijania przez polskich naukowców rozwiązań w tym zakresie jest naszym priorytetem. Tym bardziej cieszę się, że Narodowy Fundusz dostrzega i wspiera takie przedsięwzięcia jak inicjatywa uczelni SGGW – dodał pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska.

W ramach projektu planowana jest budowa zaplecza laboratoryjno-dydaktycznego, gdzie mieszkańcy, studenci, uczniowie i młodzież będą mogli w sposób bezpośredni zapoznać się z procesami zachodzącymi w instalacjach wytwarzających energię z OZE. Zakłada się również, że w Centrum Edukacyjnym studenci oraz pracownicy naukowi, będą mogli prowadzić prace badawczo-rozwojowe. Centrum będzie też otwarte dla osób z zewnątrz. Uruchomienie instalacji pilotażowej produkującej biogaz oraz instalacji PV, umożliwi produkcję energii elektrycznej i ciepła na cele zaopatrzenia całego kompleksu RZD Obory.

Ministerstwo Klimatu podkreśla, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwiązania problemu dotyczącego odoru z prowadzonej przez SGGW hodowli bydła. Dzięki instalacji biogazowej, obornik i gnojowica wytwarzane w RZD Obory będą wykorzystywane do produkcji ekologicznego paliwa, tj. biogazu rolniczego.

REKLAMA

Modernizacja infrastruktury wchodzącej w skład RZD Obory obejmuje również dwa zbiorniki na gnojowicę, utwardzenie placu i dobudowanie niezbędnych zbiorników fermentacji do uruchomienia instalacji pokazowej elektrociepłowni na biogaz wraz z układem kogeneracyjnym i instalacją PV. Dodatkowo zostanie wykonana instalacja do przygotowania nawozu organicznego z pozostałości pofermentacyjnej wraz z jego dystrybucją z wykorzystaniem wozu asenizacyjnego.

Będzie to instalacja demonstracyjna, której przekaz edukacyjny ma dotyczyć sposobu konwersji odnawialnych źródeł i zmniejszenia zużycia paliw tradycyjnych, np. oleju napędowego. Wyposażenie instalacji w monitoring online, ściany przeźroczyste i ścieżki edukacyjne ułatwią realizację programu edukacyjnego Centrum oraz zapewnią dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Głównym celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej studentów SGGW, uczniów, młodzieży i lokalnej społeczności. W ramach projektu powstanie Centrum Edukacyjne z zapleczem, gdzie studenci oraz pracownicy naukowi będą mogli prowadzić prace badawczo–rozwojowe, a ich wyniki będą wykorzystywane przez przedsiębiorców – powiedział rektor SGGW prof. Michał Zasada.

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE pochłonie prawie 2,5 mln zł, przy czym ponad 2,1 mln zł będzie pochodzić z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Edukacja ekologiczna”. 

–  Program NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”, w ramach którego finansujemy inicjatywę SGGW, to nie tylko ponad 200 mln zł w perspektywie ostatnich 5 lat na działania edukacyjne, ale przede wszystkim ogromna, pozytywna zmiana mentalności Polaków, przez wzrost świadomości i wiedzy w kluczowych kwestiach naszego życia: dotyczących m.in. powietrza, którym oddychamy, wody, którą pijemy czy przyrody, która nas otacza. W ramach tych środków sfinansowaliśmy m.in. kilkanaście centrów edukacyjnych w całej Polsce; na terenie parków narodowych, lasów państwowych, zarówno największych miast, jak i tych mniejszych – informuje prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

Baza edukacyjna powstanie w dwa lata. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano z końcem 2022 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.