Producenci energii w kogeneracji mogą zgłaszać się po premię

Producenci energii w kogeneracji mogą zgłaszać się po premię
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że wytwórcy energii w wysokosprawnej kogeneracji, którzy chcą uzyskać wsparcie za okres od początku 2019 r., powinni do połowy kwietnia wystąpić do Zarządcy Rozliczeń z wnioskiem o wypłatę premii gwarantowanej do 15 kwietnia br.

Premia gwarantowana może zostać wypłacona za energię elektryczną wytworzoną z wysokosprawnej kogeneracji w istniejącej małej jednostce kogeneracji, wchodzącej w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW, a także za energię elektryczną wprowadzoną do sieci i sprzedaną z istniejących instalacji kogeneracyjnych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.

Premia może zostać wypłacona za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wydania decyzji o dopuszczeniu do systemu premii gwarantowanej.

REKLAMA

Dlaczego na złożenie wniosku o wypłatę premii został wyznaczony termin 15 kwietnia 2021 r.? Urząd Regulacji Energetyki tłumaczy, że taki termin wynika z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy kogeneracyjnej (CHP), a jego 24 miesięczny bieg rozpoczął się z dniem wydania przez Komisję Europejską decyzji, która stwierdzała zgodność pomocy publicznej przewidzianej w ustawie CHP ze wspólnym rynkiem. Decyzja KE została wydana 15 kwietnia 2019 r.

URE podkreśla, że wytwórcy, którzy zamierzają ubiegać się o wypłatę premii gwarantowanej za ten okres, a jeszcze nie wystąpili z wnioskiem o dopuszczenie do systemu wsparcia, powinni niezwłocznie złożyć kompletne wnioski o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej.

Dopiero po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do systemu premii gwarantowanej wydanej przez Prezesa URE, wytwórcy będą mogli wystąpić do Zarządcy Rozliczeń z wnioskiem o wypłatę premii gwarantowanej.

REKLAMA

URE przypomina, że ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadziła cztery mechanizmy polegające na wsparciu wytwórców energii elektrycznej.

Są to: aukcyjny system wsparcia, system wsparcia w formie premii gwarantowanej, system wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej (wysokość premii ustalana jest indywidualnie w drodze decyzji Prezesa URE), a także system wsparcia w formie naboru (w tym przypadku również wysokość premii jesrt ustalana indywidualnie przez URE).

Wysokość premii kogeneracyjnej za lata 2019-2020 określa rozporządzenie ministra energii z 21 sierpnia 2019 roku, które jest dostępne pod tym linkiem.

Z kolei wysokość premii kogeneracyjnej określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 października 2020 roku, które jest dostępne pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.