W dniu 15 marca mija termin składania sprawozdań o odpadach

W dniu 15 marca mija termin składania sprawozdań o odpadach

W dniu 15 marca 2021r. mija termin składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach (m.in. sprzęt elektryczny i elektroniczny) za 2020 rok.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wprowadzającym sprzęt* elektryczny i elektroniczny, pamiętaj, że jesteś zobowiązany dokonać wpisu do rejestru BDO przed rozpoczęciem działalności. W przeciwnym wypadku grozi administracyjna kara pieniężna.

Ponadto jeżeli działali już Państwo w 2020 r., zobowiązani jesteście złożyć sprawozdanie przez system BDO za 2020r. do 15 marca 2021 r.

REKLAMA

Dodatkowo jako przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt elektroniczny jesteście zobowiązani do umieszczania numeru BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Brak wskazania numeru na dokumencie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą wiąże się z karą administracyjną.

*wprowadzającym sprzęt (def. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) – rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną, która, bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

a) ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,

b) ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje się za wprowadzającego sprzęt, jeżeli na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy wprowadzającego sprzęt, lub

c) ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim

– z tym że za wprowadzającego sprzęt nie uznaje się podmiotu, który realizuje finansowanie na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową finansową (…)  chyba że jednocześnie działa on jako wprowadzający sprzęt.

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty on-line:

1. Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami czyli nowa odsłona BDO (termin składania sprawozdania do 15 marca 2021 roku)

  • 12 marca 2021 r. (12.15-16.00)

Szczegóły na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy >>

REKLAMA

  • 14 marca 2021 r. (12.30-16.15)

Szczegóły na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy >> :

  • 15 marca 2021 r. (16.30-20.15)

Szczegóły na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy >> :

2. Ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r. Jak się odnaleźć w Bazie Danych o Odpadach od 2020 roku, czyli prezentacja nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących, transportujących lub odbierających odpady.

  • 12 marca 2021 r. (7.30-11.45)

Szczegóły na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy >>


Kontakt i rejestracja

EUROCON

tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82, tel. kom. 503 123 570, e-mail: biuro@euro-con.pl.

Rejestracja on-line: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy

 

artykuł sponsorowany