URE przyznał premię kogeneracyjną. Maksymalnie 56 zł/MWh

URE przyznał premię kogeneracyjną. Maksymalnie 56 zł/MWh
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Oferty złożone przez PGE Energia Ciepła i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wygrały nabór na premię kogeneracyjną indywidualną. W sumie wysokość premii, jaka zostanie wypłacona firmom za blisko 18 TWh energii elektrycznej wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji, wyniesie ponad 936 mln zł.

W grudniu 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią, wynosiła 72 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 8,6 mld zł.

REKLAMA

W naborze złożono dwie ważne oferty. W tym miesiącu Prezes URE uzyskał komplet informacji o zaakceptowaniu przez obu oferentów wysokości wyliczonej premii kogeneracyjnej indywidualnej.

W wyniku rozstrzygnięcia naboru premią kogeneracyjną indywidualną objęto blisko 18 TWh energii elektrycznej, a wartość premii wyniesie ponad 936 mln zł. Oznacza to, że jednostki kogeneracji wykorzystały tylko niecałe 11 proc. możliwego do rozdysponowania wsparcia.

Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 238 MW, które zostaną wybudowane po dniu rozstrzygnięcia naboru. Premia dla tych jednostek będzie wypłacana w latach 2023–2039.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali nabór, nie przekracza 44 zł/ MWh, zaś maksymalna nie przekracza 56 zł/MWh.

REKLAMA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadziła cztery mechanizmy polegające na wsparciu wytwórców energii elektrycznej: 1) aukcyjny system wsparcia, 2) system wsparcia w formie premii gwarantowanej, 3) system wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej (wysokość premii ustalana jest indywidualnie w drodze decyzji Prezesa URE), a także 4) system wsparcia w formie naboru (w tym przypadku również wysokość premii jesrt ustalana indywidualnie przez URE).

Nowy system wsparcia inwestycji kogeneracyjnych zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia.

Niedawno Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że wytwórcy energii w wysokosprawnej kogeneracji, którzy chcą uzyskać wsparcie za okres od początku 2019 r., powinni do połowy kwietnia wystąpić do Zarządcy Rozliczeń z wnioskiem o wypłatę premii gwarantowanej do 15 kwietnia br.

Premia gwarantowana może zostać wypłacona za energię elektryczną wytworzoną z wysokosprawnej kogeneracji w istniejącej małej jednostce kogeneracji, wchodzącej w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW, a także za energię elektryczną wprowadzoną do sieci i sprzedaną z istniejących instalacji kogeneracyjnych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.

Premia może zostać wypłacona za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wydania decyzji o dopuszczeniu do systemu premii gwarantowanej.

Wysokość premii kogeneracyjnej na 2021 rok określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 października 2020 roku, które jest dostępne pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.