URE podał cenę istotną dla niektórych wytwórców energii z OZE

URE podał cenę istotną dla niektórych wytwórców energii z OZE
Vattenfall

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił średnią cenę energii elektrycznej za czwarty kwartał 2020 roku wyliczoną zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy Prawo energetyczne. Ta cena ma znaczenie dla części wytwórców energii odnawialnejw tym dla przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje i rozliczających nadwyżki energii wprowadzonej do sieci po średniej cenie energii na rynku hurtowym z wcześniejszego kwartału.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za czwarty kwartał 2020 roku – wyliczona zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy Prawo energetyczne – wyniosła 252,69 zł/MWh.

Obliczona w ten sam sposób cena energii elektrycznej za trzeci kwartał 2020 r. wyniosła 257,98 zł/MWh i był to najwyższy poziom od 2015 roku.

REKLAMA

Z kolei cena za drugi kwartał ubiegłego roku wyniosła 245,36 zł/MWh i była niższa od ceny z pierwszego kwartału (250,90 zł/MWh), natomiast była nieznacznie wyższa od średniej ceny za 2019 rok (245,44 zł/MWh) i znacząco przewyższyła średnią roczną cenę z 2018 roku (194,3 zł/MWh) i z roku 2017 (163,70 zł/MWh).

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne obejmuje sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych oraz na giełdę energii.

W algorytmie wyznaczania tej ceny nie została uwzględniona sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

Natomiast w przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii. Poniżej przedstawiono wzór uwzględniający poszczególne segmenty rynku, które zostały wzięte pod uwagę do obliczenia średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki ogłasza też cyklicznie średnią kwartalną cenę energii elektrycznej obliczaną zgodnie z art. 49a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne. W tym przypadku cena za czwarty kwartał 2020 r. wyniosła 247,48 zł/MWh i obliczono ją na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w czwartym kwartale 2020 r. o łącznym wolumenie 9,48 TWh.

Obliczona w ten sam sposób cena w trzecim kwartale 2020 r. wyniosła 253,48 zł/MWh w porównaniu do 239,77 zł/MWh w drugim kwartale oraz 235,44 zł/MWh w pierwszym.

W trzecim kwartale 2020 r. sprzedano w ten sposób 6,47 TWh energii elektrycznej, podczas gdy w drugim kwartale tego roku sprzedaż wyniosła 7,27 TWh, a w pierwszym 10,12 TWh. 

W obliczeniu tej ceny Urząd uwzględnia dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej wskazane w art. 49a ust. 1 Prawa energetycznego. Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.

URE zaznacza przy tym, że istotny wpływ na poziom ceny obliczanej zgodnie z art. 49a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne mają kontrakty zawierane z dużym – rocznym, dwuletnim – wyprzedzeniem. W konsekwencji może ona nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.