"RZ" zapowiada boom na mikroinstalacje prosumenckie

"RZ" zapowiada boom na mikroinstalacje prosumenckie
erhard.renz, flickr cc-by-2.0

{więcej}”Rzeczpospolita” zwraca uwagę na potencjał rozwoju prosumenckiej energetyki. Zauważa jednak, że nowe prawo mające wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii nie jest dla przyszłych prosumentów zbyt atrakcyjne. 

W artykule pt. „Nadchodzi boom na mikroinstalacje” poświęconym perspektywom rynku prosumentów w Polsce „Rzeczpospolita” informuje o możliwościach i korzyściach rozwoju domowych mikroinstalacji zwłaszcza na obszarach wiejskich, których mieszkańcy już teraz zaczynają odczuwać problemy z dostawami prądu. 

„RZ” informuje, że potencjał rynku domowych mikroinstalacji OZE, które mogą być odpowiedzią na przyszłe problemy z dostawami energii, może zostać odblokowany przez przygotowaną przez rząd ustawę o OZE. Projekt ustawy został zaakceptowany przez Radę Ministrów i wkrótce powinien trafić do prac w parlamencie. 

REKLAMA

Zapisane w projekcie ustawy o OZE propozycje wsparcia dla prosumentów nie są jednak zbyt korzystne. Proponowana cena za sprzedaż energii przez prosumentów wynosząca zaledwie 80% ceny hurtowej energii oraz niezbędny do zapłacenia podatek sprawiają, że prosument może sprzedaż energię po cenie niemal 6-krotnie niższej niż cena energii, którą musi kupić od operatora. 

REKLAMA

Gazeta podaje przykłady Niemiec, w których jest już ponad 1 milion prosumentów, oraz Wielkiej Brytanii, gdzie w zaledwie 4 lata powstało ok. 0,5 miliona mikroinstalacji prosumenckich i w której branża OZE utworzyła ok. 30 tys. miejsc pracy. 

„RZ” zwraca uwagę na potencjał rozwoju mikroinstalacji także w Polsce i powołuje się na prof. Jana Popczyka, który informuje, że w naszym kraju jest ok. 5,5 mln domów jednorodzinnych oraz 130 tys. budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, a także ok. 300 tys. budynków zarządzanych przez spółdzielnie i samorządy. Prof. Jan Popczyk przekonuje na łamach „Rzeczpospolitej”, że do budowy mikroinstalacji i do produkcji energii na własny użytek będą zachęcać rosnące ceny energii dla gospodarstw domowych. 

Zachętą do inwestowania w mikroinstalacje ma być ponadto realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program „Prosument” mający na celu przyznawanie dotacji i niskooprocentowanych pożyczek. „Prosument” ma wystartować w tym roku, a po dotacje będzie można się zgłaszać m.in. do współpracujących z Funduszem banków, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a także gmin. 

Budżet „Prosumenta” to 600 mln zł. Na bezzwrotne finansowanie trafi jednak tylko 150 mln z tej kwoty. „RZ” cytuje Katarzynę Motak, prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, która szacuje, że dzięki „Prosumentowi” może powstać od kilku tysięcy do ponad 20 tys. mikroinstalacji, a rynek stworzy dodatkowo 10 tys. nowych miejsc pracy. „RZ” podkreśla, że wcześniejsze założenia mówiły o ok. 70 tys. mikroinstalacji i o powstaniu ponad 40 tys. miejsc pracy. 

gramwzielone.pl