Rząd utworzy Fundusz Transformacji Energetyki

Rząd utworzy Fundusz Transformacji Energetyki
npower

Utworzenie Funduszu Transformacji Energetyki zakłada planowana nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Utworzenie FTE pozwoli na przeznaczenie znacznej części środków pochodzących ze sprzedaży na aukcjach polskiej puli uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na transformację energetyki. Wsparcie inwestycji ze środków Funduszu Transformacji Energetyki ma doprowadzić do ograniczenia oddziaływania sektora energetycznego na środowisko i poprawy jakości powietrza w Polsce.

Informując o planie utworzenia Funduszu Transformacji Energetyki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśla konieczność podjęcia ogromnych inwestycji mających na celu budowę niskoemisyjnej gospodarki.

Jak informuje KPRM, w celu określenia optymalnego rozdysponowania środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych powołana została międzyresortowa grupa, której wynikiem były rekomendacje przedłożone Radzie Ministrów przez Ministra Środowiska.

REKLAMA

W przyjętych rekomendacjach postanowiono, że Polska nie skorzysta z derogacji dla energetyki oraz zwiększenia Funduszu Modernizacyjnego i sprzeda całą dostępną pulę na aukcjach, a przychody ze sprzedaży 40 proc. uprawnień zostaną przeznaczone na modernizację sektora energetycznego.

Wysokość tej puli uprawnień do emisji jest szacowana na około 268 mln. Dodatkowo sprzedaży na aukcji w 2021 roku podlegają uprawnienia do emisji niewykorzystane w ramach mechanizmu derogacji w trzecim okresie EU ETS, a 50 proc. przychodów uzyskanych ze sprzedaży tej puli uprawnień – ok. 17 mln – również zostanie przeznaczone na wsparcie modernizacji sektora energetycznego.

W celu realizacji inwestycji wynikających z Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu oraz Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 rząd zaproponował zmiany umożliwiające wykorzystanie dochodów ze sprzedaży 40 proc. puli uprawnień do emisji na wsparcie modernizacji sektora energetycznego poprzez utworzenie państwowego funduszu celowego – Funduszu Transformacji Energetyki.

REKLAMA

Fundusz Transformacji Energetyki ma wspierać przedsięwzięcia mające na celu transformację sektora energetycznego. Fundusz ma funkcjonować w latach 2022-2030.

Dysponentem Funduszu Transformacji Energetyki będzie minister właściwy do spraw energii, który odpowiedzialny będzie za opracowanie planu kierunków wsparcia, a następnie jego ewentualnej aktualizacji.

Zarządzać FTE będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie zobowiązany do przygotowania programów priorytetowych lub innych narzędzi, w ramach których będą wydatkowane środki. Programy i narzędzia w ramach FTE mają podlegać obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez dysponenta funduszu, a więc ministra właściwego do spraw energii.

Narodowy Fundusz będzie mógł udzielać z FTE wszelkich form dofinansowania wskazanych w ustawie Prawo ochrony środowiska – takich jak pożyczki, dotacje, wejścia kapitałowe czy gwarancje bankowe. Projektowane rozwiązanie przewiduje dwa tryby finansowania w ramach programów priorytetowych – konkursowy oraz ciągły.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, która powoła FTE, przygotuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na ostatni kwartał tego roku, po czym jego procedowaniem będzie mógł się zająć parlament.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o. –