NFOŚiGW uruchamia dofinansowanie w ramach programu LIFE

NFOŚiGW uruchamia dofinansowanie w ramach programu LIFE
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zaprasza na konferencję informacyjną poświęconą nowemu podprogramowi „LIFE – działania na rzecz klimatu”. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniu 05.06.2014 r. w siedzibie NFOŚiGW, przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

Nowy program LIFE ma stanowić istotne wsparcie Unii Europejskiej dla projektów dotyczących zmian klimatu w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020.

Podprogram „LIFE – działania na rzecz klimatu” ma wspierać wysiłki na rzecz lepszego wdrażania i integracji celów polityki klimatycznej w następujących obszarach priorytetowych:

REKLAMA

–  łagodzenia zmian klimatycznych, w ramach którego finansowane będą projekty dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych;
–  adaptacja do zmian klimatycznych, w ramach którego finansowane będą projekty dotyczące przystosowania się do zmian klimatycznych;
 – zarządzanie i informacja w zakresie klimatu, projekty finansowane w ramach którego skupiać się będą na zwiększaniu świadomości, komunikacji, współpracy i rozpowszechnianiu informacji na temat łagodzenia zmian klimatu i działań adaptacyjnych.

REKLAMA

Uczestnicy konferencji będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat:

– głównych celów i możliwości finansowania projektów w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu;
– procesu aplikacji o dofinansowanie projektów w ramach podprogramu;
– dotychczasowych doświadczeń ze zrealizowanych lub realizowanych obecnie projektów LIFE dotyczących działań w zakresie klimatu;

W konferencji oprócz przedstawicieli Komisji Europejskiej i NFOŚiGW planowany jest udział przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, samorządów, podmiotów odpowiedzialnych za ochroną środowiska w Polsce , a także uczelni wyższych i instytutów badawczych oraz organizacji samorządowych i przedsiębiorców.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy już wkrótce zostanie udostępniony na stronie internetowej NFOŚiGW.

gramwzielone.pl/ NFOŚiGW