Rafako i IEO opracują projekt zielonej elektrociepłowni

Rafako i IEO opracują projekt zielonej elektrociepłowni
Mariusz Twardawa

Rafako Innovation we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej opracują technologię, która ma umożliwić wytwarzanie i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją.

Jak tłumaczy dr inż. Mariusz Twardawa, wiceprezes zarządu Rafako Innovation, we współpracy z IEO ma zostać opracowana technologia umożliwiająca stworzenie układu kogeneracyjnego opartego w niemal 80 proc. o zielony wodór, który będzie wytwarzany w elektrolizerze i wykorzystywany w ogniwach paliwowych.

– W ten sposób stworzymy zeroemisyjne źródło ciepła i energii elektrycznej. Zasadnicze elementy kogeneratora to elektrolizer i ogniwo paliwowe, które generuje energię elektryczną. Taka konfiguracja byłaby pierwszą w Polsce, opartą wyłącznie o energię z zeroemisyjnych OZE. Nasza koncepcja upowszechni wykorzystanie OZE w elektrociepłownictwie, przyczyniając się do dekarbonizacji tego sektora – wyjaśnia Mariusz Twardawa.

REKLAMA

Demonstrator technologii będzie zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim. Budżet całego przedsięwzięcia to 41 mln zł.

Zastosowane zostaną także kolektory słoneczne i magazyny ciepła, charakterystyczne dla tzw. wielkowymiarowych słonecznych systemów ciepłowniczych. Jak podkreśla Rafako, rozwiązanie, które zostanie zastosowane w PEC Radzyń, należy uznać za pierwsze w Polsce, ale jest już ono sprawdzone w Unii Europejskiej.

Instytut Energetyki Odnawialnej będzie odpowiadać w tym projekcie za modelowanie i optymizację ekonomiczną systemu.

– Proponujemy rozwiązania, które eliminują w znacznej mierze procesy spalania węgla w miejskiej ciepłowni, a na terenie demonstratora eliminują wszelkie rodzaje emisji do atmosfery, łącznie z emisją hałasu, To innowacja procesowa, która obejmuje integrację w jeden spójny i elastyczny system kilku zeroemisyjnych technologii: energia elektryczna kupowana z lokalnych OZE w oparciu o prognozę cen + elektrolizer + ogniwo paliwowe + sezonowy magazyn ciepła – wylicza Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

REKLAMA

Jak podkreśla Rafako, modernizacja sektora ciepłowniczego w Polsce wynika z konieczności dostosowania ciepłowniczych jednostek o mocach poniżej 50 MW opartych na spalaniu paliw kopalnych, a w szczególności węgla, do wymogów Dyrektywy UE o emisjach z instalacji średniej wielkości (MCP), która od 2025 roku wprowadza standardy emisyjne zanieczyszczeń

po raz pierwszy dla tej grupy instalacji. Zgodność z nowymi limitami będzie wymagać modernizacji wielu istniejących elektrociepłowni i ciepłowni o mocy poniżej 50 MW.

Na koniec roku 2019 w Polsce według danych Urzędu Regulacji Energetyki funkcjonowało do 396 koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Analizy rynkowe wskazują, że ponad 83 proc. jednostek ciepłowniczych wymaga inwestycji.

Przedsięwzięcie „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” to drugi projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym weźmie udział konsorcjum Rafako Innovation oraz Instytut Energetyki Odnawialnej.

W projekcie „Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” obie strony mają rozwinąć koncepcję, która zakłada produkcję ponad 80 proc ciepła z OZE dzięki wykorzystaniu energii słonecznej termicznej i niezbilansowanej energii z farm wiatrowych oraz sezonowego magazynu ciepła wspartego tylko szczytową pracą kotła węglowego.

Najistotniejszym elementem systemu ma być sezonowy magazyn ciepła wykonany w technologii, która do tej pory nie została zastosowana w Polsce. Demonstrator technologii będzie zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.