Największy producent energii odnawialnej w Polsce z rekordowym wynikiem

Największy producent energii odnawialnej w Polsce z rekordowym wynikiem
PGE Energia Odnawialna

Segment Energetyka Odnawialna w Polskiej Grupie Energetycznej, będącej największym wytwórcą energii odnawialnej w kraju, wypracował w pierwszej połowie 2021 r. najwyższy półroczny wynik EBITDA w swojej historii. Stanowił on jednak nadal tylko 7 proc. ogólnego wyniku EBITDA całej grupy.

Polska Grupa Energetyczna podała szacunkowe dane na temat wybranych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2021 r. Zysk EBITDA za ten okres na poziomie całej grupy wyniósł ponad 5,2 mld złotych, czyli o 86 proc. więcej niż w I półroczu 2020 roku i jest to najwyższy wynik w historii Grupy.

Wzrost wyników został zanotowany we wszystkich segmentach działalności PGE. Pomimo spadającej marżowości wytwarzania w elektrowniach węglowych, będących pod presją rosnących cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, segment Energetyki Konwencjonalnej osiągnął zysk EBITDA wynoszący około 2 mld złotych.

REKLAMA

Dobry wynik został wypracowany również w segmencie Ciepłownictwo. Półroczna EBITDA wyniosła ok. 0,7 mld zł. Jak tłumaczy PGE, wpływ na to miał wysoki poziom sprzedaży ciepła będący konsekwencją niższych temperatur.

Segment Dystrybucji wygenerował ok. 1,4 mld złotych zysku EBITDA, segment Obrót dołożył 0,7 mld zł, a wydzielony w tym roku segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego przyniósł dodatkowo 24 mln zł.

Najwyższy historycznie wynik EBITDA odnotowała również Energetyka Odnawialna. Wyniósł on 382 mln zł, w tym wyłącznie w pierwszym kwartale segment OZE wypracował wynik na poziomie 193 mln zł.

Jak wygląda ten wynik w porównaniu z wynikami segmentu Energetyka Odnawialna z analogicznych okresów w ostatnich latach?

W pierwszym półroczu ubiegłego roku segment Energetyka Odnawialna w PGE wypracował EBITDA na poziomie 301 mln zł. Wyłącznie w pierwszym kwartale 2020 r. segment OZE osiągnął EBITDA na poziomie 193 mln zł, a w drugim 108 mln zł.

Natomiast w pierwszej połowie 2019 r. segment OZE wypracował wynik EBITDA rzędu 310 mln zł (w tym 184 mln zł w pierwszym kwartale i 126 mln zł w drugim). Z kolei w pierwszej połowie 2018 roku wynik EBITDA tego segmentu wyniósł 222 mln zł.

Polska Grupa Energetyczna pozostaje największym wytwórcą energii odnawialnej w Polsce. Aktywa w energetyce odnawialnej PGE są grupowane w spółce PGE Energia Odnawialna.

Warte odnotowania jest, że wynik segmentu OZE w PGE bazującego głównie na generacji ze źródeł wiatrowych został poprawiony mimo gorszej wietrzności niż odnotowana w pierwszej połowie ubiegłego roku.

PGE Energia Odnawialna posiada farmy wiatrowe o łącznej mocy niemal 0,7 GW, podczas gdy łączna moc energetyki wiatrowej w Polsce wynosi obecnie 7 GW.

REKLAMA

Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że działające w kraju farmy wiatrowe wytworzyły w pierwszej połowie tego roku 6762 GWh energii elektrycznej i był to wynik gorszy w porównaniu do produktywności z analogicznego okresu zeszłego roku o niemal 14 proc.

Korzystnie na wyniki PGE EO i innych wytwórców energii odnawialnej wpłynął natomiast wzrost cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, a także wzrost cen zielonych certyfikatów.

Mimo, że PGE EO zdołała już uruchomić produkcję energii z pierwszych instalacji OZE, które zostały zrealizowane w aukcyjnym systemie wsparcia – to farma wiatrowa Klaster o mocy ok. 100 MW oraz kilka mniejszych farm fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW – to jej wyniki finansowe nadal zależą w dużej mierze od rozliczeń w systemie zielonych certyfikatów, który został zamknięty dla nowych inwestycji w połowie 2016 r.

Zrealizowane do tego czasu inwestycje – w tym większość farm wiatrowych PGE EO – zarabiają na sprzedaży energii na rynku hurtowym, a także na sprzedaży zielonych certyfikatów.

W pierwszym przypadku wytwórcy energii odnawialnej rozliczani w systemie certyfikatów mogą korzystać na stale rosnących w tym roku cenach energii na rynku hurtowym.

Na Rynku Dnia Następnego w czerwcu średnia ważona wolumenem obrotu cena energii elektrycznej ukształtowała się na poziomie 353,56 zł/MWh i był to wzrost aż o 52,94 zł/MWh w porównaniu do wcześniejszego miesiąca oraz pierwszy przypadek w historii TGE, kiedy cena miesięczna RDN przekroczyła 350 zł/MWh. W pierwszym miesiącu tego roku średnia cena na rynku RDN wynosiła jeszcze 262,81 zł/MWh.  

Natomiast średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową na przyszły rok (BASE_Y-22) w czerwcu wyniosła 351,22 zł/MWh, podczas gdy w styczniu wynosiła jeszcze 256,70 zł/MWh.

Drugi komponent przychodów wytwórców działających nadal w systemie świadectw pochodzenia to sprzedaż zielonych certyfikatów. Ich cena w pierwszej połowie tego roku również rosła.

W czerwcu średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach prowadzonych na Towarowej Giełdzie Energii wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 161,91 zł/MWh, podczas gdy w styczniu średnia cena zielonych certyfikatów w obrocie sesyjnym była na poziomie 142,28 zł/MWh.

Obecnie na aktywa PGE Energia Odnawialna składa się 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz cztery farmy fotowoltaiczne o jednostkowej mocy do 1 MW. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2322,1 MW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.