Sunny Horizon: Europejski Kongres Gospodarczy Katowice 2014

Sunny Horizon: Europejski Kongres Gospodarczy Katowice 2014
Europejski Kongres Gospodarczy. Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów flickr cc-by-2.0

{więcej}W katowickich hotelach brakuje wolnych pokoi. To znak, że rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy Katowice 2014. Od dziś przez trzy dni Katowice będą miejscem na mapie Europy, gdzie o gospodarce mówi się najwięcej. Około 6000 osób, w tym komisarze unijni, szefowie rządów, czołowi politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i praktycy biznesu z całego globu, eksperci, doradcy, wizjonerzy, spotkają się w stolicy Górnego Śląska na konferencji.

Do Katowic przyjechali również główny negocjatorzy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych prowadzący rozmowy w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w zakresie handlu i inwestycji. To bowiem wzajemne relacje UE oraz USA staną się jednym z wiodących tematów tegorocznego Kongresu.

Sporo miejsca zostanie też poświęcone bilansowi 10-lecia rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo – Wschodniej, migracjom ludności, sytuacji na rynku pracy, bezpieczeństwu energetycznemu i wspólnemu rynkowi energii, a także – co oczywiste w kontekście ostatnim wydarzeń na Śląsku – kondycji górnictwa.

REKLAMA

I właśnie od spraw górnictwa rozpoczął Premier D. Tusk otwierając kongres.

Tusk: Na Śląsku kształtuje się bezpieczeństwo energetyczne Polski:

– Konflikt na Ukrainie pokazał nam jakie wielkie znaczenie ma bezpieczeństwo energetyczne dla bezpieczeństwa ogólnego. A tym czasem tu właśnie tu na Śląsku kształtuje się realny wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedział premier. Jak dodał kraje Europy zachodniej muszą zacząć szanować własne zasoby energetyczne.

– Oznacza to też potrzebę rehabilitacji polskiego węgla i tych wszystkich, którzy w tej branży ciężko pracują każdego dnia – podkreślił Tusk.

Szef rządu nawiązał do ostatnich wydarzeń na Śląsku i gorącej atmosfery wokół polskiego górnictwa. Podkreślił, że branża potrzebuje wsparcia państwa i że owa pomoc leży w interesie całego kraju, że rehabilitacja węgla znajdzie swój wyraz w konkretnych decyzjach.

– Nie dlatego, że taka jest presja jakiejś grupy zawodowej, ale dlatego, że każdy odpowiedzialny za wspólnotę polityk musi podejmować praktyczne decyzje dla zwiększenia niezależności energetycznej. Oczywiście polski węgiel nie może być wyraźnie droższy od tego, który płynie ze wschodu. Bezpieczeństwo energetyczne, jak i militarne, musi jednak trochę kosztować. Fundamentalną częścią bezpieczeństwa, wymagającą interwencji państwa musi zatem stać się górnictwo i energetyka. Energetyczne serce Europy i Polski bije tutaj, a o serce trzeba zadbać – podsumował swoje wystąpienie Donald Tusk.

Premier Tusk wie co mówi, wie również, że 25 maja kolejne wybory, górników nie można stresować, czy to jakaś kardiologiczna kwestia – nie – bowiem stres górników to dodatkowe koszty.

REKLAMA

Górnicy z kopalni Brzeszcze dostali po 3 tys. zł „stresowego”, za to, że stresowali się informacjami o zamknięciu spółki.

Przez wiele miesięcy górnicy tej kopalni słyszeli, że zakład zostanie zamknięty.

Te pieniądze to dla nich taka miła rekompensata – tak szef związku zawodowego Sierpień 80 komentuje wypłacenie „stresowego” górnikom z kopalni Brzeszcze. „Stresowe” nazwano tak, bo jest to rekompensata za stres przed utratą pracy. Kilka miesięcy temu zapowiadano bowiem, że ich kopalnia zostanie zamknięta – Kompania Węglowa, która jest właścicielem Brzeszczy, musi przeprowadzić spore zmiany w swoich strukturach. Chociaż w 2012 roku KW miała spore zyski, to już 2014 ma ponad miliard straty. Nic więc dziwnego, że górnicy się stresowali – w końcu, kilka miesięcy zastanawiali się, czy będą mieli pracę, co nie jest przyjemnym przeżyciem. Ostatecznie jednak okazało się, że Brzeszcze nie zostaną zamknięte, wręcz przeciwnie – otwarta zostanie nowa ściana, co oznacza pracę na kolejne lata. Dzisiaj więc górnicy są o przyszłość spokojni, co nie przeszkodziło w wypłacie „stresowego” – za te kilka miesięcy niepewności. Nie tylko górnikom pracującym w kopalni, ale również administracji oraz osobom pracującym na powierzchnii, pracownicy otrzymali odpowiednio: górnicy dołowi średnio po 1696 zł, z przeróbki – 1356 zł, zatrudnieni na powierzchni – 1187 zł, zaś administracja – 1117 zł.

Firma podkreśla, że nie będzie to dodatkowy koszt, bo są to oszczędności z funduszu wynagrodzeń.

Kongres, wycieczki i Boney M.

200 taksówkarzy w pełnej gotowości. Przez trzy dni będą wozić kongresowiczów między hotelami, a miejscami, w których zaplanowano kongresowe debaty, a wieczorem na oficjalne i zamknięte bankiety oraz koncerty i na zdecydowanie nieoficjalne imprezy – co już stało się tradycją corocznych kongresów. W tym roku oficjalnych wydarzeń towarzyszących EKG nie brakuje, są wśród nich wspomniane bankiety, ale i występy T.Love i  Boney M oraz wycieczki – do Nikiszowca (dzielnicy Katowic) oraz po centrum Katowic – na które zaprasza katowicki magistrat.

A tymczasem w Hiszpanii:

Suma energii wyprodukowanej przez instalacje wykorzystujące technologię słoneczną, przewyższyły w miesiącu kwietniu udział źródeł konwencjonalnych – węgla i gazu w pokryciu całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Hiszpanii.

Instalacje uzyskujące energię z promieniowania słonecznego, czyli fotowoltaiczne i termosłoneczne, uzyskując odpowiednio 3,9% oraz 2,4%, uzyskały łącznie lepszy wynik niż węgiel (5,9%) oraz gaz (5,9%). Warto nadmienić również, że chwilowe wartości pokrycia zapotrzebowania na energię przez technologie słoneczny osiągały w niektórych dniach, w okolicach godzin popołudniowych, poziom nawet 20%.

Łączna energia, jaką wyprodukowały instalacje słoneczne, osiągnęła pułap 4011 GWh. Wraz z innymi technologiami OZE osiągnęły w kwietniu poziom 53% w pokryciu całkowitego zapotrzebowania na energię. Takie czynniki jak wyższe temperatury w obecnym okresie roku kalendarzowego oraz wydłużanie trwania dnia, sprawiły, że zapotrzebowanie na energię elektryczną spadło o 0,3% w porównaniu z miesiącem poprzednim. Biorąc pod uwagę natomiast cały pierwszy kwartał obecnego roku, zapotrzebowanie na energię, a zatem również jej konsumpcja, zmalały na Półwyspie Iberyjskim o prawie 2,4%.

Sunny Horizon, prosument.polska@o2.pl