"Zielona Dolina": w Przemyślu powołano klaster energetyczny

"Zielona Dolina": w Przemyślu powołano klaster energetyczny
Solibro press

{więcej}W Przemyślu powołano klaster energetyczny „Zielona Dolina”. Inicjatywa ta tworzy platformę współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, placówkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu i lokalną administracją – i ma bazować na efekcie synergii dzięki współpracy tych instytucji. 

Jednym z nadrzędnych celów klastra jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez nawiązanie współpracy z ośrodkami pracującymi nad innowacjami dla energetyki.

REKLAMA

Z klastrem będą współpracować dwie firmy specjalizujące się w pracach badawczo-rozwojowych: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz lokalna firma Control Service Sp. z o.o. Deklarację przystąpienia do klastra podpisało w sumie 25 podmiotów.

REKLAMA

Powołany klaster ma stworzyć warunki do rozwoju i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii oraz zwiększania stopnia efektywności energetycznej na wielu płaszczyznach. Powołana inicjatywa jest komplementarna z projektem Zielona Dolina Przemyśl, realizowanym przy współpracy z Brittani Network Group Sp. z o.o., w ramach którego planowane jest uruchomienie produkcji, utworzenie centrum badawczo-rozwojowego oraz centrum szkoleniowego dla sektora energetycznego. Swój udział w projekcie zgłaszają firmy też z Niemiec: Tandem Wind Power, EN3, MTU Onsite Energy czy Frauenhofer Institut.

gramwzielone.pl