KGHM szuka dostawców energii odnawialnej

KGHM szuka dostawców energii odnawialnej
KGHM

Grupa KGHM ogłosiła postępowanie przetargowe, którego celem jest zakontraktowanie zakupów od wytwórców będących w stanie dostarczyć przynajmniej 4,7 GWh energii rocznie. Umowy mogą zostać zawarte nawet na okres 20 lat. 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. całej energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, a także przekazanie gwarancji pochodzenia poświadczających wyprodukowanie tej energii z OZE.

Warunek podpisania umowy to minimalne dostawy energii odnawialnej w roku kalendarzowym w ilości co najmniej 4,7 GWh rocznie. Moc źródła, z którego będą realizowane dostawy energii, powinna mieścić się w przedziale 5-35 MW.

REKLAMA

Przewidziana w ogłoszeniu przetargowym data rozpoczęcia dostaw energii to najpóźniej 2025 r. Okres dostaw powinien wynosić co najmniej 1 rok i nie więcej niż 20 lat, przy czym ostatni rok dostaw powinien być pełnym rokiem kalendarzowym.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej związanych z przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, które świadczone będą na podstawie odrębnej umowy zawartej przez KGHM z właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego.

Kryteria przyjęte w przetargu to przede wszystkim cena energii i gwarancji pochodzenia (95 proc.). Do tego istotny jest okres dostaw (3 proc.) – premiowane mają być dłuższe dostawy, a także minimalny gwarantowany roczny poziom dostaw liczony w MWh (2 proc.). Oferty w przetargu należy składać do 28 lutego br.

REKLAMA

Miedziowy potentat konsumuje co roku około 2,8 TWh energii elektrycznej, w tym na razie 1/4 pochodzi z jego własnych źródeł.

Zgodnie ze strategią KGHM, do 2030 roku połowę zapotrzebowania na energię koncern miedziowy pokryje z własnych źródeł, w tym wielkoskalowych farm fotowoltaicznych.

W obszarze energetyki oprócz odnawialnych źródeł energii KGHM chce także inwestować w małe reaktory jądrowe (Small Modular Reactors, SMR). Technologię ma dostarczyć amerykańska firma NuScale Power.

Reaktory miałaby zasilać zakłady produkcyjne miedziowej spółki. W ramach współpracy planowane jest opracowanie i wybudowanie 4 małych modułowych reaktorów SMR, z opcją rozbudowy do 12 o mocy zainstalowanej łącznie około 1 GW. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2030 roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.