Linie energetyczne Taurona trafią pod ziemię

Linie energetyczne Taurona trafią pod ziemię
Tauron

Już blisko 88 tys. km linii kablowych, łącznie z przyłączami, posiada w swojej infrastrukturze energetycznej Tauron Dystrybucja. Prowadzenie linii energetycznych pod ziemią zmniejsza wpływ warunków atmosferycznych na pracę i awaryjność sieci. Co więcej, obecnie koszty linii kablowej zbliżyły się do nakładów na budowę linii napowietrznej. Do 2040 roku Tauron chce osiągnąć 75 proc. linii skablowanych średniego napięcia.

W 2021 roku Tauron Dystrybucja wybudował 2 521 km nowych linii kablowych. W roku bieżącym planuje dodać do tego kolejne ok. 2 tys. km takich linii. Jak wylicza spółka, na przyrost linii kablowych SN, poza przebudową istniejących ciągów, wpływ ma również rozwój sieci związany z przyłączaniem nowych klientów, w tym odnawialnych źródeł energii oraz budowa nowych powiązań sieciowych.

Jak podkreśla Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu Tauron Polska, proces zmiany struktury sieci elektroenergetycznej, w tym szczególnie sieci średniego napięcia w kierunku większego udziału sieci kablowej prowadzimy ciągle.

REKLAMA

– Nasza sieć średniego napięcia jest już skablowana w ok. 39 proc. i jest to najwyższy w Polsce procentowy poziom skablowania sieci średniego napięcia wśród dużych OSD. Zmiany technologiczne spowodowały, że aktualnie nakłady jednostkowe na budowę linii kablowej zbliżyły się do nakładów na budowę linii napowietrznej – mówi wiceprezes Taurona.

Tauron informuje, że o ile wcześniej budowa linii napowietrznych była niemal dwukrotnie tańsza, to obecnie po uwzględnieniu kosztów utrzymania linii i wieloletniego eksploatowania majątku linie kablowe są na podobnym poziomie kosztowym co linie napowietrzne. Ponadto w ich przypadku mniejsze są zakresy koniecznych wycinek zieleni oraz koszty usuwania awarii spowodowanych warunkami atmosferycznymi oraz ponoszonych opłat.

W pierwszej kolejności prowadzone są przebudowy istniejących linii napowietrznych zlokalizowanych w terenach zadrzewionych, sadów i zasilających duże liczby klientów. Wdrażana jest stopniowa i równomierna przebudowa sieci na całym obszarze działania spółki.

Przy planowaniu przebudowy istniejących linii napowietrznych mają być analizowane możliwości prowadzenia ich tras w nowych lokalizacjach, często wzdłuż ciągów komunikacyjnych, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych, potrzeb klientów i dla osiągnięcia optymalnego układu pracy sieci. Z uwagi na bariery związane z pozyskaniem prawa drogi dla inwestycji liniowych, działania obejmujące odbudowę i rozwój sieci SN są planowane i realizowane coraz częściej w technologii kablowej.

REKLAMA

Tauron zaznacza, że kablowanie sieci jest procesem długofalowym i jego realizacja jest rozłożona na wiele lat. Powodzenie działań zależy od wielu czynników, poczynając od formalnych, tj. regulacji ułatwiających pozyskiwanie służebności, a kończąc na możliwościach finansowych z uwzględnieniem innych potrzeb sieciowych i wyzwań, przed którymi stają obecnie spółki dystrybucyjne.

– Skablowanie sieci to temat ważny dla wszystkich operatorów, przypomniały o tym ostatnie wichury. Trzeba jednak pamiętać, że zawsze wybór konkretnych działań inwestycyjnych jest wypadkową wyboru priorytetów i możliwości pozyskania źródeł finasowania – mówi Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja.

– Skablowanie to jeden z ważniejszych tematów dla obszaru dystrybucji. Pozostałe i bardzo aktualne, to odtworzenie wyeksploatowanego majątku, przyłączanie nowych klientów, zwiększenie elastyczności sieci, jej automatyzacja, dostosowanie sieci do współpracy z bardzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem OZE oraz montaż liczników AMI na masową skalę – dodaje Zasina.

W perspektywie długoterminowej Tauron Dystrybucja chce osiągnąć 75 procent linii skablowanych SN do roku 2040.

– Jednym z warunków powodzenia tego planu jest wprowadzenie odpowiednich regulacji, mających na celu uproszczenie pozyskania „prawa drogi” dla inwestycji liniowych. Takie rozwiązania przyśpieszą realizację inwestycji i mogą jednocześnie korzystnie wpłynąć na rozwój rynku projektantów oraz zoptymalizowanie cen pozyskania dokumentacji projektowej – wskazuje Robert Zasina.  

Zwiększenie udziału linii kablowych SN skutkuje zmianą warunków technicznych funkcjonowania sieci. Spółka podkreśla, że dlatego przy planowaniu przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe, uwzględniane są również inwestycje towarzyszące: modernizacja układów kompensacyjnych, poprawa uziemień czy dobudowa nowych sekcji na stacjach.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.