Dotacje unijne w latach 2014-2020: 9 mld euro na OZE i poprawę efektywności energetycznej

Dotacje unijne w latach 2014-2020: 9 mld euro na OZE i poprawę efektywności energetycznej
rahego, flickr cc-by-2.0

{więcej}Jak poinformował wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda, w ramach PO „Infrastruktura i Środowisko” i lokalnych RPO na lata 2014-2020 aż 9 mld euro przewidziano na finansowanie projektów wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. OZE oraz efektywności energetycznej.

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 w sektorze OZE i efektywności energetycznej będą dostępne przede wszystkim w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko”, a także w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). 

REKLAMA

Wiceminister infrastruktury poinformował podczas Polskiego Kongresu Energetyki Odnawialnej w Lublinie, że w nowej perspektywie budżetowej i w przyszłych RPO będzie można skorzystać ze zwrotnych form finansowania. 

REKLAMA

Unijne dofinansowanie będą mogły uzyskać m.in. przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (tj. wiatr, woda, słońce, geotermia, biomasa, biogaz), jak również z budową sieci umożliwiających przyłączenia jednostek OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto, na poziomie regionalnym wsparcie mają uzyskać inwestycje obejmujące budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.

gramwzielone.pl