Rekordowe wyniki Polenergii

Rekordowe wyniki Polenergii
Polenergia

Polenergia ma powody do zadowolenia. Skonsolidowany raport za rok 2021 pokazuje rekordowe przychody ze sprzedaży prawie 4 mld zł. Zysk netto wyniósł 187 mln zł.

Opublikowany właśnie raport za zeszły rok pokazał najlepsze wyniki finansowe w historii Grupy Polenergia. Co istotne, firma osiągnęła je w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią.

Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii, podkreśla, że model biznesowy firmy obejmuje już wszystkie elementy energetycznego łańcucha wartości: od wytwarzania do bezpośredniej sprzedaży kierowanej do odbiorców biznesowych i indywidualnych.

REKLAMA

Imponujące liczby

W liczbach wyniki Polenergii za 2021 rok przedstawiają się następująco: 3999 mln zł przychodów ze sprzedaży (zmiana 121 proc. r/r), 361 mln zł skorygowanej EBITDA (zmiana 41 proc. r/r), 187 mln zł skorygowanego zysku netto (zmiana 69 proc. r/r).

Na przedstawione wyniki znaczący wpływ miał czwarty kwartał 2021 roku, w którym grupa zanotowała znaczący wzrost przychodów: od października do grudnia sprzedaż wyniosła 2066,9 mln zł.

Rekordowy był także skorygowany wynik EBITDA w roku 2021, który osiągnął poziom 361,2 mln zł (o 104,4 mln zł więcej niż rok wcześniej). Powodem takiego wzrostu był przede wszystkim wyższy o 117 mln zł wynik segmentu gazu i czystych paliw.

Spadek wyniku EBITDA o 9,8 mln zł względem roku wcześniejszego zanotowano w segmencie lądowych farm wiatrowych.

Optymalizacja w Nowej Sarzynie

Skokowy wzrost wyniku grupy w segmencie gazu i czystych paliw – z 18,6 do 135,7 mln zł – jest efektem optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, a także wyższego wyniku ze sprzedaży ciepła i usług systemowych (generacja wymuszona) oraz przychodów z tytułu rekompensaty gazowej.

REKLAMA

Optymalizacja w Nowej Sarzynie w minionym roku dotyczyła między innymi odwrócenia krótko- i średnioterminowych transakcji zabezpieczających produkcję i sprzedaż energii elektrycznej, a także odwrócenia pełnego zabezpieczenia na rok 2022 i częściowego na rok 2023.

Jak podaje firma, ograniczenie planowanej produkcji i zrealizowanie marży na zamknięciu pozycji na rynku terminowym możliwe było dzięki zmianie poziomu marżowości wynikającej z modyfikacji poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 powiązanych z produkcją energii elektrycznej w Nowej Sarzynie.

Gorszy wynik w energetyce wiatrowej

Niższy o 9,8 mln zł wynik EBITDA w segmencie lądowych farm wiatrowych wynikał z gorszych względem roku 2020 warunków wietrznych. Częściowo zostało to skompensowane produkcją z Farmy Wiatrowej Szymankowo wprowadzonej do eksploatacji w 2021 roku, a także produkcją w okresie rozruchu budowanej Farmy Wiatrowej Dębsk i wyższymi cenami sprzedaży zielonych certyfikatów oraz energii elektrycznej.

Farmy wiatrowe Grupy Polenergia wyprodukowały w ubiegłym roku 706 GWh netto energii elektrycznej. Ich średnia produktywność netto w minionym roku wyniosła 29 proc. Istotny był tu czwarty kwartał, kiedy produktywność farm Polenergii osiągnęła poziom 38,5 proc., co okazało się najlepszym wynikiem od siedmiu kwartałów.

Ostatecznie wolumen produkcji z farm wiatrowych był tylko nieznacznie gorszy (o 1 proc.) niż w roku 2020. 

Wynik EBITDA w segmencie dystrybucji był wyższy o 4,2 mln zł względem roku wcześniejszego. Wpływ na to miała przede wszystkim wyższa marża na dystrybucji energii elektrycznej, wynikająca ze wzrostu przychodów z opłat przyłączeniowych, a także wyższa marża jednostkowa na sprzedaży energii i wprowadzanie nowej taryfy.

Spółka podkreśla w komentarzu, że planuje dalszy rozwój na rynku OZE. Łączna moc obecnie budowanych projektów wynosi 233 MW, natomiast moc nowych projektów, które w 2021 roku wygrały aukcje OZE, to kolejne 100 MW.

Polenergia ma swój udział także w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Łączna moc takich projektów spółki włączonych do pierwszej fazy rozwoju polskiego offshore wynosi 1,4 GW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.