Sunny Horizon: duński wymiar zielonego szczęścia i co obiecaliście górnikom

Sunny Horizon: duński wymiar zielonego szczęścia i co obiecaliście górnikom
David Hall, flickr cc-by

{więcej}- Duńskie społeczeństwo jest doskonałym przykładem jak skutecznie chronić środowisko, budując sektor zielonej gospodarki. Jeszcze przez wiele lat będziemy korzystać z tradycyjnych źródeł energii. Jednocześnie jednak rozwijamy u siebie także sektor nowych technologii, bo najlepsza energia, to energia zaoszczędzona. Chcemy oprzeć rozwój naszej gospodarki na wiedzy i innowacjach oraz efektywnym wykorzystaniu zasobów – powiedział wczoraj wicepremier Janusz Piechociński otwierając odbywającą się w Ministerstwie Gospodarki debatę pt. „Inteligentne i Efektywne Energetycznie” z udziałem JKW Następcy Tronu Królestwa Danii Księcia Fryderyka.

Książę Fryderyk życząc owocnej dyskusji powiedział: „Moja ostatnia oficjalna wizyta w Polsce miała miejsce w 1998 roku, od tego czasu wiele się wydarzyło, jestem zachwycony, powracając tu z Księżną oraz delegacją duńskich firm”.

REKLAMA

Następca Tronu Królestwa Danii Książę Fryderyk. Foto: Sunny Horizon

Pani Minister Środowiska Kirsten Brosbol wskazała, że oszczędzanie energii jest naturalną cechą Duńczyków, co ma szczególne znaczenie w obliczu nie posiadania zbyt wielu paliw kopalnych. W miastach zużywane jest 70% energii, dlatego Dania stawia na zieloną energię wspieraną wielkimi inwestycjami w termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Chodzi również o taki rozwój sektora energetyki, aby był on konkurencyjny dla przemysłu, gdyż obecnie w Europie ceny energii są około 50% wyższe niż w USA i 3 razy wyższe niż w Chinach. Polska jest na początku tej drogi.

Minister środowiska Królestwa Danii Kirsten Brosbol. Foto: Sunny Horizon

Pani minister powiedziała bardzo ważną rzecz: w ciągu ostatnich kilkunastu lat produkcja Danii się podwoiła, a energii zużywa się tam tyle samo – taki jest wymiar energooszczędności.

Mr. Thomas Bustrup poinformował, że w mieście Kopenhaga w roku 2025 nie będzie emisji CO2, a w 2020 roku z wiatraków będzie pochodziło ponad 50% wytwarzanej energii.

Przedstawiciel firmy Velux opowiedział jak istotne znaczenie mają okna w termomodernizacji budynków, jak wiele przed nami pracy – a co za tym idzie – potencjalnych oszczędności, czyli zysków. W Europie może w ten sposób powstać 1,5 mln nowych miejsc pracy, w Polsce około 60.000. Obecnie modernizacji podlega w Polsce około 1,2% budynków, a aby dogonić Europę powinno to być co najmniej 3% – przy czym te 3% to wielkość, która nie ma ujemnego wpływu na budżet.

W Danii wciąż nowelizowany jest kodeks budowlany, który stawia coraz większe wymagania dla starych i nowo budowanych obiektów. Jest świetny mechanizm wsparcia termomodernizacji. Właściciel domu otrzymuje kredyt i dotację na termomodernizację od firm energetycznych, a spłaca go – bo firma energetyczna odkupuje od niego oszczędności z tego tytułu. Każdy obiekt jest certyfikowany energetycznie i znajduje się w ogólno dostępnej bazie.
Podstawą energetyki Danii jest energetyka wiatrowa oraz biomasa. Rozwinął się ogromny rynek pomp ciepła, termomodernizacji, kolektorów słonecznych i PV, jest tendencja do ogrzewania domów w 100% elektrycznie z zastosowaniem wentylacji mechanicznej. To wszystko z zastosowaniem inteligentnych sieci z monitoringiem i bazowaniem danych.

Dania nie jest liderem w energooszczędności, jest nim Japonia, lecz wyścig trwa, gdyż na zielonej energii coraz lepiej się zarabia. Główny nacisk będzie położony na miasta.

Ole Fruekilde Madsen zaznaczył, że z 6 mld ludzi obecnie w przyszłości 9 mld będzie mieszkało w miastach w ilości 40%. Poszukiwanie oszczędności będzie kluczowe dla wielu narodów.

Niestety na koniec głos zabrał wiceminister gospodarki poseł Tomasz Tomczykiewicz, który barwnie opowiadał o naszych planach energetycznych opartych o węgiel.

REKLAMA

W tym miejscu zabrałem głos i zadałem pytanie:

Pan Premier Piechociński na wstępie zaznaczył że „ Najtańsza energia to ta zaoszczędzona” – nasi goście z Danii opowiadają o oszczędnościach i mechanizmach wsparcia właścicieli domów w termomodernizacji, o odnawialnych źródłach energii, a nasz rząd wciąż nas przekonuje, że Polska węglem stoi, że górnik to wręcz uświęcony zawód, to nasze dobro narodowe. Przecież budowanie kolejnych bloków, gdzie będziemy spalać kolejne miliony ton węgla, stoi w oczywistej sprzeczności z tym, o czym opowiadają nasi duńscy goście.

Panie ministrze Tomczykiewicz – co obiecaliście górnikom kilka dni temu, że oni już nie palą opon? Co obiecaliście górnikom, o czym my nie wiemy, że oni nie przyjadą do Warszawy przed wyborami ? Co obiecaliście górnikom, że już siedzą cicho?

Minister Tomasz Tomczykiewicz odpowiedział: – Bloki budujemy po to, aby ograniczyć emisję CO2, każdy kto chciał wiedzieć, co zostało wydyskutowane z górnikami, słyszał konferencję prasową premiera Tuska. Na pewno czekają nas, no może nie krew, ale łzy na pewno. Górnictwo musi się zreformować, aby oferować ceny dla energetyki na poziomie światowym. Po prostu musi, przed tym nie ma absolutnie ucieczki. My z naszej strony przyglądniemy się konkurencji napływającego węgla zza granicy, czy to jest konkurencja uczciwa. Jeżeli nie, to będziemy przeciwdziałać. Ale to nie zwalnia związków zawodowych z mówienia prawdy, że w tym stanie organizacyjnym niektóre ze spółek węglowych nie przetrwają nawet roku.

Ale też premier Tusk dodał że nie do pomyślenia są obniżki płac górników.

– One są oczywiście możliwe …

… obniżki płac … Panie ministrze niech Pan uważa, co Pan mówi …

– … są możliwe, jednak to wymaga zgody drugiej strony, czyli związków zawodowych.

Panie ministrze, proszę uważać, co Pan mówi. Już w jednej kopalni trzeba było wypłacać stresowe górnikom. Oni są bardzo podatni na stres słysząc o obniżkach …

– Pan minister chyba posłuchał rady i już nic nie odpowiedział.

….

Na koniec wizyty duńskiej delegacji odwiedziliśmy Elektrociepłownię Siekierki w Warszawie.
 
…..
Skąd jednak tytuł – Duński wymiar zielonego szczęścia ? Ten niewielki kraj, wyspa bez surowców naturalnych, zdołał w ciągu kilkudziesięciu lat stać się potentatem w wielu dziedzinach. Zbudował wiele światowych marek: Danfoss, Grunfos, Rockwoll, Velux, Lego, Pandora.

A w dodatku Duńczycy (jak inni skandynawowie) według Europejskiego sondażu 2014 ESS są najbardziej w Europie zadowoleni w wymiarze indywidualnym i ich poczucie szczęścia wciąż rośnie. A może to dlatego że mają monarchię, a nie parlament?

Sunny Horizon, prosument.polska@o2.pl