No i kiedy te dotacje? Oto opcje dofinansowania inwestycji

No i kiedy te dotacje? Oto opcje dofinansowania inwestycji
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

W oczekiwaniu na dotacje unijne przeznaczone Polsce w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 przyjrzeliśmy się ofercie dostępnych funduszy krajowych. Wniosek jest jeden: nie ma sensu bezczynnie czekać na dotacje z Unii, gdyż oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest naprawdę bogata. I jest dostępna już teraz.

Fundusz jest bowiem nie tylko operatorem programów unijnych, ale także krajowych – pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz z innych funduszy celowych, takich jak Fundusz Modernizacyjny.

Od 1 kwietnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. Celem tego programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

REKLAMA

Wsparcie w wysokości od 0,5 do 300 mln zł w formie preferencyjnej pożyczki można otrzymać między innymi na inwestycje z zakresu: zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach powyżej 1 MW, ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej, poprawy efektywności energetycznej, budowy nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym również inwestycji z zakresu OZE i kogeneracji), a także z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Pożyczka może stanowić do 85% kosztów netto inwestycji i przy spełnieniu efektu ekologicznego może zostać w części umorzona. Umorzenie wynosi 10% wypłaconych środków, nie więcej jednak niż 1 mln zł. Pożyczkę można otrzymać na 15 lat, z 12-miesięczną karencją w spłacie. Warunki preferencyjne w tej pożyczce to także oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M + 50 pb. w skali roku.

Nabór wniosków w tegorocznym konkursie potrwa do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Widzimy ogromne zainteresowanie tym konkursem, bo obecnie jest to jedyne dostępne, preferencyjne publiczne źródło finansowania dla projektów OZE. Dlatego też oczekiwane jest zamknięcie konkursu przed jego ostatecznym terminem z uwagi na wyczerpanie alokacji.

Chociaż po poprzednich latach dofinansowań pożyczka nie wygląda dla przedsiębiorców tak atrakcyjnie, to należy przyznać, że coraz częściej jest to bardzo korzystna forma finansowania, szczególnie w sytuacji, gdy czekanie na dotacje nie jest możliwe. A pożyczka dostępna jest już teraz. W METROPOLIS coraz częściej składamy wnioski o dofinansowanie do programu Energia Plus.

Pamiętać należy bowiem, że w przypadku pomocy publicznej mówimy o efekcie zachęty, rozumianym najprościej jako następujący warunek: najpierw składamy wniosek o dofinansowanie, dopiero dzień po można ponosić koszty. Dla wielu przedsiębiorców dalsze oczekiwanie na możliwość złożenia wniosku w ramach nowych programów unijnych z wielu względów jest niekorzystne. Tym bardziej, że nie ma informacji, aby możliwość wnioskowania miała pojawić się w najbliższym półroczu.

Drugą równie ciekawą ofertę stanowi Fundusz Modernizacyjny (FM). Jest to nowy instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej, który będzie działał w latach 2021-2030 i zasilony będzie środkami ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU-ETS.

REKLAMA

Środki FM zostaną rozdysponowane na 10 krajów członkowskich, z czego Polsce przypada 43,41% dostępnej puli. Funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Tu przewiduje się dofinansowanie projektów zarówno w formie pożyczek, jak i bezzwrotnych dotacji.

W tej chwili po zakończonych konsultacjach społecznych są już programy: Energia dla wsi; Przemysł energochłonny – dekarbonizacja, Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej; Przemysł energochłonny – OZE, Kogeneracja powiatowa; Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru; Digitalizacja sieci ciepłowniczych, OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa; Kogeneracja dla Ciepłownictwa; Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu, Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci – program dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych.

Część programów już ruszyła bądź nawet zakończono nabory. Wciąż otwarte jest składania wniosków dla następujących programów: Racjonalna gospodarka odpadami część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne; Moje Ciepło; Elektroenergetyka inteligentna infrastruktura energetyczna; Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych; Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus.

Jak widać programów i możliwości jest wiele, więc wszystkich tych, którzy chcieliby zweryfikować swoje projekty pod kątem możliwości pozyskania dla nich dofinansowania, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. W METROPOLIS już od 17 lat pomagamy przedsiębiorcom spełniać ich marzenia i realizować plany.

Zapraszamy również do zapoznania się z wybranymi projektami środowiskowymi, dla których nasza firma pozyskała dofinansowanie: https://metropolisdg.pl/pl/nasze-projekty.

 

 

artykuł sponsorowany