Ile osób pracuje w globalnym sektorze energii odnawialnej? Najwięcej w PV

Ile osób pracuje w globalnym sektorze energii odnawialnej? Najwięcej w PV
Senvion press

{więcej}Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) opublikowała raport na temat zatrudnienia w globalnym sektorze odnawialnych źródeł energii. 

Jak wynika z raportu „Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2014” opublikowanego przez Agencję, w 2013 roku liczba zatrudnionych w globalnym sektorze OZE wzrosła do 6,5 mln. To znaczący wzrost w porównaniu do 2012 r., w którym – według tej samej organizacji – w sektorze zielonej energii na całym świecie pracowało 5,7 mln osób. 

– Z bezpośrednim lub pośrednim zatrudnieniem na poziomie 6,5 mln osób sektor energii odnawialnej pokazuje, że nie jest już niszą i że stał się znaczącym pracodawcą w ujęciu globalnym – tak wyniki raportu komentuje Adnan Amin, dyrektor generalny International Renewable Energy Agency.

REKLAMA

Zdecydowanie największym pracodawcą z poszczególnych sektorów OZE jest branża fotowoltaiczna zatrudniająca ponad 2,2 mln osób, a następnie branża biopaliw z zatrudnieniem powyżej 1,4 mln osób oraz branża wiatrowa zatrudniająca ponad 800 tys. pracowników. 

Zatrudnienie w poszczególnych sektorach OZE w 2013 r. według IRENA przedstawiało się następująco:

REKLAMA

Zatrudnienie na poszczególnych rynkach OZE w 2013 r. według IRENA przedstawiało się następująco:


źródło: IRENA  

Pobierz raport „Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2014” [PDF]

gramwzielone.pl