Enea pozyskuje 1 mld zł na nowe inwestycje

Enea pozyskuje 1 mld zł na nowe inwestycje
Enea Operator press

{więcej}Na placu budowy bloku węglowego w Kozienicach przedstawiciele grupy Enea podpisali z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programową dotyczącą emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł. Emisja obligacji będzie miała na celu bieżące finansowanie działalności spółki oraz sfinansowanie przyszłych inwestycji. 

Umowa dotycząca programu emisji obligacji została zawarta na okres 12 lat i 7 miesięcy. Zakończy się 15 grudnia 2026 roku. Natomiast emisje obligacji będą prowadzone do 15 grudnia 2016 roku. Program ma zapewnić Enei m.in. finansowanie nowych inwestycji. Według planów spółki do 2020 roku mają one pochłonąć aż 20 mld zł.  

– Grupa jest gotowa do dalszego rozwoju i inwestowania zarówno w konwencjonalne, kogeneracyjne i odnawialne źródła wytwarzania energii, jak i w obszar dystrybucji, od którego zależy jakość obsługi Klientów. Nasze inwestycje, to nie są decyzje, których skutki będziemy widzieli tylko dziś czy jutro. Ze względu na ich skalę i rozmach myślimy o nich w perspektywie najbliższych dekad – mówi Krzysztof Zamasz, prezes zarządu Enei (za cire.pl).

REKLAMA

Grupa Enea w nowej aktualizacji strategii inwestycyjnej podtrzymuje, że w latach 2014-2020 zamierza skupić się m.in. na przejęciach projektów wiatrowych. 

REKLAMA

W wydatkach inwestycyjnych do 2020 r. zaplanowano zainwestowanie 4,5 mld zł w odnawialne źródła energii oraz 3,2 mld zł w źródła kogeneracyjne. Natomiast 5,9 mld zł Enea chce wydać na konwencjonalne wytwarzanie, w czym kluczową inwestycją jest budowa nowego bloku w Kozienicach – rozpoczęta już w ubiegłym roku. 

– Nie ma wątpliwości, że potrzebujemy nowych megawatów, a nasza gospodarka jest w dużej mierze oparta na węglu. To niezaprzeczalne fakty, które tutaj w Kozienicach, ale także w Jaworznie i Opolu są wykorzystywane biznesowo. Dzięki takim projektom modernizujemy i przebudowujemy potencjał krajowej energetyki i zapewniamy sobie bezpieczeństwo dostaw prądu. Do 2020 r. spółki Skarbu Państwa zainwestują w energetykę 60 mld zł. Enea będzie miała w tych inwestycjach znaczący udział. Plany spółki na najbliższe 6 lat opiewają na 20 mld zł. Podpisane dziś porozumienie z BGK zwiększa możliwości inwestycyjne Grupy – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa (za cire.pl).

Z szacunków Enei wynika, że po ukończeniu budowy bloku w Kozienicach będzie tam wytwarzane ok. 13% polskiej energii elektrycznej i jak szacuje spółka, co 9. Polak otrzyma energię z Kozienic. 

gramwzielone.pl