Rząd zabiera się za kluczowe rozporządzenie dla rynku OZE

Rząd zabiera się za kluczowe rozporządzenie dla rynku OZE
Ireneusz Zyska

W wykazie legislacyjnych prac rządu pojawił się punkt dotyczący kluczowego rozporządzenia dla inwestorów szukających wsparcia państwa przy realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii. Rozporządzenie ma określić najważniejsze parametry aukcji dla OZE, które mają się odbyć nie tylko w tym roku, ale także w kolejnych latach. Część z tych parametrów rząd będzie mógł jednak z czasem zmienić.

Mimo że mamy połowę roku, inwestorzy chcący wejść do systemu aukcyjnego nadal nie wiedzą, czy w tym roku będą mogli zaoferować sprzedaż energii z rozwijanych projektów w ramach aukcji dla OZE. Aukcje są prowadzone corocznie od 2016 roku. Do tej pory odbywała się jedna runda aukcji rocznie. Wyjątkiem był ubiegły rok, w którym zorganizowano dwie tury aukcji – inwestorzy, którym nie udało się złożyć skutecznie ofert w aukcjach przeprowadzonych w czerwcu zeszłego roku, otrzymali na to ponowną szansę pod koniec 2021 roku.

Teraz nie jest jednak pewne, czy Urząd Regulacji Energetyki przeprowadzi kolejne aukcje w tym roku. Potrzebne są do tego rządowe rozporządzenia określające ilość i wartość energii, którą będzie można sprzedać w poszczególnych koszykach aukcyjnych, a także określające maksymalne ceny, które będą mogli zaoferować inwestorzy.

REKLAMA

Wcześniej rząd przygotowywał odpowiednie przepisy co roku, aktualizując parametry aukcji na dany rok. Jednak po ostatnich zmianach w ustawie OZE Ministerstwo Klimatu i Środowiska powinno teraz przygotować rozporządzenie określające zasady aukcji nie na jeden rok, ale od razu na kilka lat – to ma dać więcej pewności inwestorom, którzy z większym wyprzedzeniem będą znali plany dotyczące aukcji i będą mogli do nich dostosować harmonogram swoich projektów.

Szansa na aukcję w tym roku

Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 184h ust. 1 ustawy OZE. Na jego podstawie Rada Ministrów ma obowiązek określenia maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027 przez wytwórców określonych w art. 72 ust. 1 ustawy OZE.

Rada Ministrów poinformowała teraz, że odpowiedzialny za przygotowanie rozporządzenia określającego parametry aukcji na lata 2022–2027 będzie wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał 2022 roku. Jeśli zostanie on dochowany, stworzy to szansę na przeprowadzenie kolejnych aukcji jeszcze w tym roku.

Weryfikacja kluczowych parametrów

REKLAMA

Wskazane maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które będą mogły zostać sprzedane w drodze aukcji w latach 2022–2027, będą corocznie weryfikowane i ewentualnie zmieniane w zależności od potrzeb i uwarunkowań rynkowych.

Wskazane w rozporządzeniu, możliwe do zakontraktowania maksymalne ilości i wartości energii nie będą mogły zostać zmniejszone, ale będą mogły ulec zwiększeniu za sprawą aktualizacji uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rynkowe. 

Dotychczas wskaźniki te były publikowane corocznie, co mogło wzbudzać niepewność po stronie inwestorów. Przyjęte rozwiązanie stanowić będzie natomiast niezwykle istotną informację rynkową co do dalszego kierunku rozwoju wielkoskalowej energetyki odnawialnej w Polsce. Ustalenie długoterminowego harmonogramu wsparcia jest niezbędne z punktu widzenia inwestorów planujących w najbliższych latach partycypację w systemie aukcyjnym, gdyż w przypadku braku powodzenia ukazuje on możliwość ewentualnej realizacji projektów w kolejnych latach kalendarzowych, tworząc bezpieczną perspektywę inwestycyjną – czytamy w informacji zamieszczonej przez KPRM.

Opłata OZE

Rząd podkreśla, że wsparcie przyznane w drodze kolejnych aukcji wpłynie na koszty ponoszone przez odbiorców energii z uwagi na uwzględnienie ich w doliczanej do rachunków opłacie OZE.

Stawka opłaty OZE wyznaczona przez Prezesa URE na rok 2022 wynosi 0,90 zł za MWh, jednak nie jest przesądzone, że wejście do systemu aukcyjnego kolejnych farm fotowoltaicznych i wiatrowych wpłynie na jej zwiększenie – z uwagi na wyższe rynkowe ceny energii niż oferowane przez inwestorów w aukcjach.

– W przypadku wysokich cen energii większość wytwórców OZE będzie przekazywała część środków finansowych do operatora rozliczeń energii odnawialnej – zgodnie z obowiązującym mechanizmem dwustronnych kontraktów różnicowych – zaznacza KPRM.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.