Czy ustawa o OZE będzie wymagać notyfikacji w Komisji Europejskiej?

Czy ustawa o OZE będzie wymagać notyfikacji w Komisji Europejskiej?
Franssozicheu flickr cc-by-2.0

{więcej}Zaproponowane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii zasady wsparcia dla polskiego rynku energii odnawialnej są w dużej mierze zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej, co może zwolnić Polskę z obowiązku notyfikacji ustawy w Brukseli i przyspieszyć jej wprowadzenie w życie. Problemem jest jednak okres wsparcia i system zielonych certyfikatów.

W wywiadzie dla wnp.pl mecenas Maciej Wesołowski z kancelarii DLA Piper Wiater zauważa, że zgodnie z projektem tzw. rozporządzenia GBER, które określa jakie formy pomocy publicznej mogą być zwolnione z konieczności notyfikacji w Komisji Europejskiej, polski rząd mógłby uniknąć procedury notyfikacji systemu wsparcia wpisanego do ustawy o OZE i przyspieszyć tym samym wprowadzenie jej w życie. Prawnik z kancelarii DLA Piper Wiater zauważa, że zaproponowane przez polski rząd zasady systemu aukcyjnego są w dużej mierze zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej, jednak zwolnienie z notyfikacji – zgodnie z zasadami rozporządzenia GBER – nie będzie obowiązywać, gdy roczne wydatki z tytułu pomocy państwa w danym obszarze przekraczają 0,01% jego PKB i jeśli roczne wydatki publiczne w tym zakresie przekraczają 100 mln EUR, a także gdy moc wytwórcza instalacji OZE przekroczy 125 MW.

REKLAMA

Problematyczny pozostaje również okres wsparcia, jakim będą objęte nowe inwestycje w ramach systemu aukcyjnego czy funkcjonującego dalej systemu zielonych certyfikatów. W przyjętym przez rząd w ubiegłym miesiącu projekcie ustawy o OZE znajdziemy zapis mówiący o 15-letnim okresie wsparcia, przy czym wcześniej uruchomione projekty, które pozostaną w systemie zielonych certyfikatów, mają korzystać ze wsparcia w okresie 15 lat liczonym od momentu ich uruchomienia. Maciej Wesołowski z kancelarii DLA Piper Wiater na łamach wnp.pl zwraca natomiast uwagę, że w przedstawionych przez Komisję Europejską wytycznych do krajowych systemów wsparcia dla OZE zapisano 10-letni okres wsparcia.

REKLAMA

Zdaniem mecenasa Wesołowskiego, notyfikacji w Komisji Europejskiej może wymagać także wdrożenie przez ustawę o OZE systemu zielonych certyfikatów. – Wytyczne Komisji Europejskiej dopuszczają stosowanie pomocy w postaci certyfikatów dla instalacji OZE, pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim takie wsparcie musi być niezbędne dla zapewnienia rentowności instalacji, z upływem czasu nie skutkuje jej nadmiernym zakresem oraz nie zniechęca producentów energii ze źródeł odnawialnych do dążenia do większej konkurencyjności. W tym świetle regulacje zawarte w projekcie ustawy o OZE zdają się być zgodne z wytycznymi. Zgodność systemu certyfikatów z wytycznymi występuje również w kwestii ceny certyfikatu, która jest uzależniona jest od popytu i podaży, a nie z góry ustalona – wnp.pl cytuje Macieja Wesołowskiego.

gramwzielone.pl