Akademia podatkowa w energetyce – najnowsze zmiany

Akademia podatkowa w energetyce – najnowsze zmiany
sfedor/Pixabay

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym najnowszym projekcie „Akademia podatkowa w energetyce – najnowsze zmiany”. Prowadzi go Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy, od wielu lat kierownik działu finansowego, ale przede wszystkim wieloletni praktyk w branży energetycznej. Szkolenie zaplanowane jest w dniach 28-29 grudnia. Poniżej wszelkie szczegóły.

Szkolenie i warsztaty on-line
„Akademia podatkowa w energetyce – najnowsze zmiany”
28-29 grudnia 2022 r.

Program:

REKLAMA

Dzień 1
9.00-9.30 Logowanie uczestników

9.30-11.00 Podatek VAT w energetyce cz.1
a) Obowiązek podatkowy w VAT;
b) Wystawianie faktur, daty wystawiania, okresy rozliczeniowe;
c) Wystawianie faktur na rzecz zakładów energetycznych;
d) Wystawianie faktur dla prosumentów;
e) Wystawianie faktur dla odbiorców końcowych;
f) Różne pozycje towarów na fakturach, a stawki VAT;
g) Faktury korygujące, okresy rozliczeniowe.

11.00-11.15 Przerwa

11.15-12.30 Podatek VAT w energetyce cz.2
h) Samofakturowanie w podatku VAT;
i) Obowiązki dokumentacyjne;
j) Zmienione stawki VAT w energetyce;
k) Certyfikaty zielone, białe, niebieskie;
l) Różne mechanizmy fakturowania;
m) Data transakcji, data sprzedaży, data wystawienia faktury, jakie to ma znaczenie?
n) WNT, WDT w energetyce;
o) Grupy VAT w energetyce.

12.30-12.45 Przerwa

12.45-14.15 Podatek CIT w energetyce
a) Przychody ze sprzedaży energii, certyfikatów, zarządca rozliczeń;
b) Przychód podatkowy w transakcjach w branży energetycznej;
c) Okresy rozliczeniowe;
d) Mechanizmy kompensat, credit note, debit note, co z tym zrobić?
e) Data dostawy energii, a okresy rozliczeniowe;
f) Korekty sprzedaży, a podatek dochodowy;
g) Kompensaty, wyrównania w energii;
h) Koszty sprzedaży energii, moment rozliczenia w czasie, różne okresy rozliczeniowe;
i) Podatek minimalny;
j) Koszty finansowania dłużnego;
k) Odsetki od pożyczek na transakcje kapitałowe;
l) Podatek od przerzuconych dochodów.

REKLAMA

14.15-14.45 Podsumowanie pierwszego dnia, możliwość zadawania pytań, konsultacje.
 
Dzień 2

9.00-9.10 Logowanie

9.10-11.30 Akcyza w energetyce
a) Rejestracja do podatku akcyzowego;
b) Obowiązek podatkowy w akcyzie;
c) Ewidencja energii elektrycznej;
d) Zwolnienia w podatku akcyzowym, procedury produkcyjne, klucze podziałowe;
e) Deklaracje w podatku akcyzowym;
f) Stawki akcyzy;
g) Akcyza, a prosument.

11.30-11.45 Przerwa

11.45-13.45 Podatki lokalne w energetyce
a) Umowy dzierżawy w osobami fizycznymi, a zwroty podatków, jak to rozwiązać, jakie problemy się pojawiają w związku z
decyzjami ustalającymi wysokość zobowiązania;
b) Deklaracja na podatek rolny czy na podatek od nieruchomości?
c) Farma wiatrowa a podatek od nieruchomości;
d) Służebność, a podatek od nieruchomości;
e) Farma fotowoltaiczna a podatek od nieruchomości.

13.45-14.15 Podsumowanie całego spotkania, możliwość zadawania pytań, konsultacje.
*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.
 
Prowadząca: Patrycja Kubiesa. Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829, od kilkunastu lat związana z branżą energetyczną,
kierownik działu finansowego. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoją ścieżkę zawodową przechodziła w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług. Autorka wielu publikacji oraz szkoleniowiec. Szkoleniowiec i praktyk z zakresu energetyki. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 
Więcej szczegółów>>

Formularz zgłoszeniowy>> 

Kontakt i rejestracja:
EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany