Konferencja „Najnowsze trendy w ekoinnowacjach OZE”, Kraków, 28 maja 2014 r.

Konferencja „Najnowsze trendy w ekoinnowacjach OZE”, Kraków, 28 maja 2014 r.
Konferencja EKOINNOWACJE OZE, Kraków, 28 maja 2014 r.

{więcej}Pragniesz dowiedzieć się, jaką rolę odgrywają dziś ekoinnowacje? Gdzie szukać i jak korzystać ze wsparcia? Skąd wziąć pieniądze na inwestycje w rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii? Weź udział w Konferencji „Najnowsze trendy w ekoinnowacjach OZE”!
 
Termin: 28 maja 2014 r.
Miejsce: Kraków
 
Jeżeli jesteś:
– przedsiębiorcą zainteresowanym wdrażaniem ekoinnowacji,
 -przedstawicielem administracji publicznej,
– studentem, absolwentem lub pracownikiem uczelni wyższej,
– pracownikiem centrum badawczo-rozwojowego lub
– reprezentantem instytucji otoczenia biznesu

weź udział w jednym z ważniejszych tegorocznych wydarzeń związanych tematem EKOINNOWACJI.
 
Konferencja „Najnowsze trendy w ekoinnowacjach OZE” to dobra okazja do tego, by dowiedzieć się więcej  na temat wykorzystywania potencjału innowacyjnego w Polsce.
 
Prelegenci:
Beata Matecka – Prezes Zarządu, Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o.
Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Green Energy Sp. z o.o.
Sylwia Matysiak – Kierownik Działu Rozwoju i Wsparcia Inwestycji i Innowacji, Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o.
Agata Skrzypczyk – Kierownik Projektu ds. OZE, Inter Energia S.A
Kornel DąbrowieckiAgencja Rynku Energii S.A.  
Ryszard Tytko – Prezes Zarządu, Eco Investment Sp. z o.o.
 
W trakcie Konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:
– Identyfikacja i analiza obecnego stanu w zakresie aktualnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.
– Biogaz wysypiskowy – niebezpieczeństwa, wyzwania i szanse.
– Gdzie szukać i jak korzystać ze wsparcia dla projektów innowacyjnych?
– Jak budować przewagę konkurencyjną bazującą na innowacjach w oparciu o współpracę z naukowcami?

Panel dyskusyjny pn. „Jak budować przewagę konkurencyjną bazującą na innowacjach w oparciu o współpracę z naukowcami?” poświęcony będzie dyskusji eksperckiej na tematy:
·Aktualny stan B+R w zakresie biogazu składowiskowego w Polsce.
·Najbardziej obiecujące innowacje w biogazie składowiskowym.
·Inwestycje w biogaz składowiskowy w systemie aukcyjnym: na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.
·Przewidywany potencjał gazu składowiskowego w Polsce oraz prawdopodobne kierunki rozwoju branży.
·Działania prowadzące do umacniania roli biogazowni składowiskowych w świadomości społecznej, współpracy naukowej oraz gospodarce energetycznej.
 
Organizator zapewnia lunch dla uczestników oraz niezbędne materiały.
 
W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w Konferencji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: m.kosmowska@bcgconsulting.pl. 

REKLAMA
REKLAMA

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 795- 541-222 lub na stronie internetowej: www.ekoinnowacje.edu.pl.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Konferencja dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o.  / artykuł sponsorowany