Nowa ustawa o maksymalnych cenach energii elektrycznej – szkolenia

Nowa ustawa o maksymalnych cenach energii elektrycznej – szkolenia

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty „Nowa ustawa o maksymalnych cenach energii elektrycznej” w wersji on-line oraz stacjonarnej. Szkolenia odbędą się 10 listopada 2022 r. (on-line), 18 listopada 2022 r. w Warszawie oraz 21 listopada 2022 r. w Katowicach.

Szkolenia i warsztaty „Nowa ustawa o maksymalnych cenach energii elektrycznej – szkolenia”

Terminy:

REKLAMA

10 listopada 2022r. – on-line
18 listopada 2022r. – stacjonarnie Warszawa
21 listopada 2022r. – stacjonarnie Katowice

Maksymalne ceny sprzedaży energii elektrycznej w 2023 roku dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów użyteczności publicznej.  Nowy system rekompensat

W projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku (druk 2697) zostało przedstawione rozwiązanie legislacyjne rozszerzające zakres podmiotów, wobec których zastosowany będzie nowy mechanizm mający określający ceny energii elektrycznej w roku 2023 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów użyteczności publicznej, a także dla gospodarstw domowych w przypadku przekroczenia przez nie limitów zużycia energii w podpisanej przez Prezydenta RP ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

W nowym projekcie zaprezentowano obszerny zakres odbiorców uprawnionych, a także uregulowano w szczególności kwestie związane z rozliczeniami z odbiorcami, stosowania ceny maksymalnej oraz wprowadzano system rekompensat.

Istotna kwestią jest również fakt, że wspominana, podpisana przez Prezydenta, ustawa z dnia 7 października 2022 r. oraz projektowana ustawa o środkach nadzwyczajnych mają charakter komplementarny dla ochrony przyznanej odbiorcom uprawnionym w roku 2023.

Program:

REKLAMA

8.30-9.00 Logowanie uczestników
9.00-9.20 Stosowane ceny sprzedaży energii w 2023 r. z odbiorcami uprawnionymi
9.20-10.00 Katalog odbiorców uprawnionych
10.00-10.30 Rekompensaty. Rodzaje rozliczeń
10.30-11.00 Cena maksymalna, cena odniesienia, cena referencyjna, cena umowna. Zasady stosowania oraz ich ustalania
11.00-11.15 Przerwa
11.15-11.30 Obowiązki sprzedawców i odbiorców uprawnionych oraz wymogi składanych oświadczeń.
11.30-11.45 Zaliczki. Elementy wniosku o jej wypłatę
11.45-12.15 Zasady rozliczania rekompensat
12.15-12.30 Przerwa
12.30-13.30 Odpis na Fundusz. Specyfika nowej regulacji
– Rodzaje wytwórców podlegających obowiązkowi. Wyłączenia. Zasady ustalania odpisu;
– Sprawozdawczość i weryfikacja wykonania obowiązku. Zasady rozliczenia.
13.30-14.00 Kary pieniężne. Zasady odpowiedzialności
14.00-14.30 Szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej.
14.30-15.00 Projekty rozporządzeń:
– w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego;
– w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.
15.00-15.30 Likwidacja obliga giełdowego
15.30-16.00 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie szkolenia

Prowadzący:
Radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawialnego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

Więcej szczegółów – szkolenie 10 listopada 2022 r. on-line>>
Formularz zgłoszeniowy>>
 

Więcej szczegółów – szkolenie 18 listopada 2022 r. stacjonarnie Warszawa>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Więcej szczegółów – szkolenie 21 listopada 2022 r. stacjonarnie Katowice>>
Formularz zgłoszeniowy>>
 

Kontakt i rejestracja

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany