Ergy rozszerza usługi o strukturyzowanie i finansowanie inwestycji w OZE

Ergy rozszerza usługi o strukturyzowanie i finansowanie inwestycji w OZE
Ergy

Ergy, spółka zarządzająca portfelami elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy ponad 400 MW, rozszerza zakres usług Asset Management o strukturyzowanie i finansowanie największych inwestycji OZE w Polsce.

Od lipca do Ergy w roli partnera i udziałowca dołączył Michał Lewczuk, który jest jednym z najbardziej doświadczonych specjalistów w transakcjach finansowania w Polsce. W ostatnich latach jako dyrektor w firmie doradczej PwC rozwijał działalność wiodącego zespołu Debt & Capital Advisory w kraju.

Michał posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, rynków kapitałowych, transakcji M&A i finansowania. Temat finansowania dłużnego projektów infrastrukturalnych i OZE jest mu dobrze znany, a ze szczególną uwagą analizuje zmieniający się rynek finansowania wielkoskalowych projektów OZE. Tym zmianom, jak twierdzi, trzeba się bacznie przyglądać i umiejętnie wykorzystać.

REKLAMA

Zmiany na rynku finansowania należy umiejętnie wykorzystać

Z jednej strony realizacja inwestycji OZE wymaga wyższych nakładów inwestycyjnych niż jeszcze 1-2 lata temu, co wynika ze wzrostu cen praw projektowych, komponentów i osłabienia złotego.

Jednocześnie projekt musi zarobić na rekordowo wysokie koszty finansowe, które dają o sobie szczególnie znać w okresie realizacji inwestycji, gdy farma nie generuje jeszcze przychodów. Jest to także wyzwaniem w pierwszych latach działalności, gdy kwota kredytu wciąż pozostaje wysoka, a koszty odsetkowe przez kilka lat pozostają pod presją wysokich stóp procentowych.

Jednocześnie inwestorzy coraz rzadziej decydują się na realizację inwestycji (i pozyskanie finansowania) opartych na systemie aukcyjnym, poszukując możliwości finansowania projektów bazujących na długoterminowych umowach sprzedaży energii elektrycznej (PPA) lub rzadziej projektów opartych na ryzyku rynkowym. Takie alternatywne strategie komercyjne są często już analizowane, ale wciąż nie zrealizowano wielu opartych na nich dużych inwestycji.

Rozszerzenie zakresu usług o strukturyzowanie i finansowanie inwestycji w OZE odpowiada na potrzebę krajowych i zagranicznych inwestorów realizujących największe inwestycje, którzy potrzebują pełnej koordynacji projektu inwestycyjnego, od zakupu do ewentualnego zbycia aktywa.

Szeroki zakres usług Asset Management jest cenionym rozwiązaniem przez wymagających inwestorów

Ergy jest jednym z liderów rynku asset management dla aktywów OZE w Polsce. Firma wspomaga deweloperów i inwestorów, o zróżnicowanych profilach działalności, od momentu pozyskania projektu poprzez określenie strategii komercyjnej oraz jej wdrożenie, np. pozyskanie PPA i finansowania.

REKLAMA

W kolejnych etapach Ergy odpowiada za organizację działalności SPV, koordynację procesu budowy i optymalizację długoterminowej działalności operacyjnej farmy.

Z usług asset managera korzystają nie tylko inwestorzy finansowi i deweloperzy, ale także inwestorzy korporacyjni – przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe inwestujące w aktywa OZE na własne potrzeby, nieposiadające własnych, rozbudowanych zespołów dedykowanych OZE.

 

Budowa wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej zarządzanej przez Ergy

Łączna moc elektrowni, którymi dziś zarządza zespół Ergy przekracza 400 MW, z czego większość to projekty wielkoskalowe oraz ponad 100 projektów do 1 MW. Kompleksowy zakres prac zapewniany jest przez ekspertów komercyjnych, finansowych oraz technicznych. Aktualnie firma zatrudnia 17 osób w dwóch biurach w Warszawie i Białymstoku.

Założyciele Ergy, Marcin Kuprel i Michał Wojdyła wierzą, że poza ochroną wartości aktywa kompleksowa usługa asset management powinna zapewniać jak najwyższą wartość dodaną dla klientów: podstawowy zakres usług uwzględnia dogłębne zrozumienie rynku sprzedaży energii oraz ciągłe monitorowanie możliwości optymalizacji produkcji energii i kosztów operacyjnych.

Ergy sp. z o.o.
www.ergy.pl
Email:contact@ergy.pl
Telefon: 
(+48) 538 634 140


artykuł sponsorowany