Apel do Senatu w sprawie ustawy o cenach energii

Apel do Senatu w sprawie ustawy o cenach energii
Senat RP

Przedstawiciele branży odnawialnych źródeł energii i przemysłu sformułowali apel do Marszałka Senatu dotyczący przyjętej przed tygodniem przez Sejm ustawy o limitach cenowych na polskim rynku energii. Teraz zajmują się nią senatorowie i jest to w praktyce ostatnia szansa na poprawienie przepisów, które zdaniem branży OZE zawierają zasadnicze błędy.  Decyzja o pogrzebaniu rozwoju odnawialnych źródeł w Polsce zapadła w zaledwie kilka dni, bez konsultacji z branżą komentują autorzy apelu.

Organizacje reprezentujące sektory energetyki, przemysłu i przedsiębiorców domagają się zmian w projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej, który zyskał poparcie Sejmu na głosowaniu 20 października. Wskazują elementy wymagające poprawy i podają konkretne propozycje zmian.

Nadmierna ingerencja w rynek energii

REKLAMA

Podmioty reprezentujące m.in. branżę energetyki odnawialnej zaapelowały w Senacie do marszałka Tomasza Grodzkiego o uwzględnienie postulatów branży w dalszych obradach nad projektem. Sygnatariusze apelu wskazują, że rozumieją potrzebę przyjęcia rozwiązań mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku, jednak ich zdaniem przyjęte przez Sejm rozwiązania niosą ze sobą ryzyko niewspółmiernej ingerencji w rynek energii elektrycznej, co może doprowadzić do zapaści gospodarczej.

Zdaniem organizacji branżowych nadmierne ograniczenie przychodów wytwórców może w dłuższej perspektywie spowodować załamanie inwestycyjne w sektorze oraz liczne bankructwa dużych zakładów.

Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, podkreśla, że ustawa o limitach cenowych wymaga zasadniczych zmian, które uwzględnią specyfikę umów PPA oraz nie będą zniechęcały do inwestowania w odnawialne źródła. – Chętnie podejmiemy merytoryczny dialog i współpracę z politykami, by zoptymalizować rządowy projekt ustawy zgodnie z postulatami – mówi Janusz Gajowiecki.

 

Działanie wbrew rekomendacjom Komisji Europejskiej?

REKLAMA

Komisja Europejska, wychodząc z rekomendacją ograniczenia cen energii dla odbiorców, jasno wskazała, że należy zachować wszelkie sygnały do inwestycji w odnawialne źródła energii, które w długim terminie leczą nas z kryzysu – podkreśla Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat.

Z kolei prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski wskazuje, że agresja Rosji na Ukrainę nie może być pretekstem do dewastowania rynku energii. – Jednym z powodów naszego przystąpienia do apelu jest zdjęcie obliga giełdowego, czyli obowiązku handlowania energią przez giełdę, które może być przyczynkiem do gigantycznej korupcji – ocenia Marcin Roszkowski.

– Cieszymy się, że ustawa w sprawie cen maksymalnych, która budzi tak poważne obawy, spotkała się z refleksją Wysokiej Izby. Uważamy, że na konkurencyjnym rynku energii powinni funkcjonować różni sprzedawcy oraz różne formy kontraktacji energii. Jeśli sugerowane zmiany nie zostaną przyjęte, czeka nas regres w obszarze odnawialnych źródeł energii, które już dzisiaj są mocno hamowane – ocenia Sebastian Kwapuliński, wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.

Trzy postulaty rynku OZE

Branża OZE i przemysł wskazują trzy główne obszary, które zagrażają dalszemu rozwojowi rynku odnawialnych źródeł, i formulują swoje postulaty.

Pierwszym jest uwzględnienie w projekcie ustawy odmiennego charakteru korporacyjnych umów zakupu energii (cPPA), które regulują korzystne i stabilne warunki długoterminowego zakupu energii, a nie – tak jak ustawa – do 30 czerwca 2023 roku. Przyjęte przez Sejm rozwiązanie, jeśli nie zostanie poprawione, może oznaczać zablokowanie tego rynku oraz zwiększenie ryzyka inwestycyjnego.

Drugim aspektem, który zdaniem autorów apelu wymaga modyfikacji, jest przyjęty w ustawie sposób odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Jak podkreśla branża, system zaprojektowany w ustawie niesie ze sobą wysoki poziom niepewności prawnej w zakresie ustalenia wielkości odpisu na Fundusz dla podmiotów, które będą zobowiązane ten odpis kalkulować i odprowadzać do Funduszu. Może on doprowadzić do niewypłacalności, a w konsekwencji bankructw spółek obrotu.

Ostatnim elementem, którego uwzględnienie w ustawie sugeruje branża, jest szczególne rozwiązanie dla wytwórców energii elektrycznej w kogeneracji przy obliczaniu limitu ceny na potrzeby odpisu na Fundusz. Zdaniem autorów apelu ustawa powinna uwzględnić szczególną sytuację wytwórców, którzy produkują energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem, i nakazywać przy obliczaniu limitu ceny na potrzeby odpisu na Fundusz ujęcie łącznych przychodów i kosztów oraz uzasadnionego zysku z działalności w zakresie wytwarzania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej.

Sygnatariuszami apelu do Marszałka Senatu są: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundacja Instytut Reform, Fundacja Instrat, Fundacja RE-Source Poland Hub, Instytut Jagielloński, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME oraz UN Global Compact Network Poland.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.