Specustawa dla elektrowni szczytowo-pompowych. Jest projekt

Specustawa dla elektrowni szczytowo-pompowych. Jest projekt
PGE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych. Przyznanie im statusu inwestycji celu publicznego ma zapewnić szybszą realizację, a tym samym poprawę bezpieczeństwa energetycznego poprzez istotne zwiększenie możliwości magazynowania energii w polskim systemie elektroenergetycznym.

Tłumacząc potrzebę opracowania nowych przepisów dla elektrowni szczytowo-pompowych (ESP), Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że pomimo wielu zalet elektrowni szczytowo-pompowych w kontekście stabilizowania systemu elektroenergetycznego oraz dynamicznego rozwoju OZE i generacji rozproszonej w Polsce od wielu lat nie powstała żadna nowa elektrownia tego typu (w kraju od wielu lat mamy 6 tego rodzaju obiektów o łącznej mocy 1765 MW). W zmianie tego stanu rzeczy mają pomóc nowe przepisy i przyznanie inwestycjom w ESP szczególnego statusu.

W katalogu celów publicznych, zawartym w ustawie o gospodarce nieruchomościami, nie uwzględniono budowy i utrzymania elektrowni szczytowo-pompowej. Tym samym w obecnie obowiązującym stanie prawnym budowa ESP nie jest celem publicznym – w przeciwieństwie do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej. Nowe przepisy mają to zmienić.

REKLAMA

 

Integracja postępowań administracyjnych

Barierą , na którą wskazuje resort klimatu, wynikającą z wieloetapowości i rozmiaru inwestycji w ESP, jest szereg ograniczeń i wymagań administracyjnych zawartych w różnych aktach prawnych, które prowadzą do znacznego wydłużenia procesu inwestycyjnego.

REKLAMA

W grę wchodzi m.in. konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej, decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych i dokumentacji geologicznej oraz pozwolenia na budowę. Nowe przepisy mają skutkować zintegrowaniem tych postępowań.

Projekt ustawy przygotowanej przez MKiŚ zakłada także:

 • wprowadzenie nowej definicji elektrowni szczytowo-pompowej;
 • potwierdzenie regulacją prawną wyłączenia z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej;
 • zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych – taryfy dla energii elektrycznej w rozliczeniach z magazynami za świadczone usługi (przesyłania lub dystrybucji) zapewniają odliczenie od energii pobranej przez ten magazyn z sieci przedsiębiorstwa energetycznego energii elektrycznej wprowadzonej do sieci tego przedsiębiorstwa z magazynu, na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych;
 • uzależnienie obowiązku uzyskania koncesji/wpisu do rejestru od łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, bez względu na jego pojemność;
 • obowiązek wpisu do rejestru (OSD/OSP) magazynu o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW;
 • obowiązek koncesjonowania magazynów o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 10 MW;
 • zwolnienie z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci z jednoczesnym uregulowaniem w przepisach przejściowych spraw w toku (złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, wniesienie zaliczki);
 • wprowadzenie możliwości pobierania energii z sieci przez magazyn będący częścią OZE bez utraty praw do certyfikatów i uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia;
 • wprowadzenie obowiązków opomiarowania źródeł OZE i uzależnienie praw do certyfikatów i uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia od prawidłowego opomiarowania magazynu;
 • zwolnienie z obowiązku przedstawiania świadectw pochodzenia do umorzenia, w tym z OZE, kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej, energii pobranej z sieci przez magazyn w części, która została następnie po jej zmagazynowaniu wprowadzona do sieci;
 • zwolnienie z opłaty przejściowej, opłaty mocowej oraz opłaty kogeneracyjnej (w części dotyczącej zużycia energii elektrycznej na potrzeby jej magazynowania) magazynowania energii elektrycznej;
 • zmiana definicji nabywcy końcowego, która wyłącza z obowiązku akcyzowego nabycie energii przez podmiot posiadający koncesję na magazynowanie.

Projekt ustawy został wczoraj skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają trzy tygodnie. Uwagi można zgłaszać na adresy zpue@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl.

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

Najpierw Młoty?

Resort klimatu deklaruje, że chce doprowadzić do budowy nawet 10 elektrowni szczytowo-pompowych o łącznej mocy 5,5–6 GW. Pierwsza z nich może powstać na Dolnym Śląsku, gdzie dotychczas nie było takiego obiektu.

Planowana inwestycja zakłada budowę elektrowni szczytowo-pompowej, której koszt jest szacowany na około 4 mld zł i która może stać się największą tego typu instalacją w Polsce. Więcej na ten temat: Powstanie największa elektrownia szczytowo-pompowa w Polsce.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.