PGE wyraźnie zwiększa zysk w segmencie OZE

PGE wyraźnie zwiększa zysk w segmencie OZE
PGE

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za trzeci kwartał 2022 roku. Kwartalny wynik EBITDA na poziomie całej grupy wyniósł około 1,9 mld zł, czyli o 9 proc. mniej niż w analogicznym kwartale 2021 roku. Wyraźnie wzrósł wynik EBITDA w segmencie Energetyka Odnawialna.

Powtarzalna EBITDA Grupy PGE wyniosła w trzecin kwartale 2022 roku około 2,3 mld zł. Głównym zdarzeniem jednorazowym w tym okresie była zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej o charakterze niegotówkowym w wysokości około 0,4 mld zł.

EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 576 mln zł – wobec 685 mln zł osiągniętych w trzecim kwartale 2021 roku. W drugim kwartale br. powtarzalny wynik EBITDA w całej Grupie PGE wyniósł około 1,6 mld zł i był o 22 proc. mniejszy niż w drugim kwartale 2021 roku.

REKLAMA

W ujęciu narastającym powtarzalna EBITDA za pierwsze półrocze br. osiągnęła około 4,2 mld zł i była niższa o 2 proc. niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

Jak tłumaczy PGE, na niższy wynik za trzeci kwartał 2022 roku wpływ miały przede wszystkim gwałtownie rosnące koszty węgla kamiennego i koszty uprawnień do emisji CO2..

Segment Ciepłownictwo wykazał stratę operacyjną EBITDA w wysokości 8 mln zł, co – jak podkreśla PGE – odzwierciedla presję rosnących kosztów paliw (gazu ziemnego, węgla kamiennego) i uprawnień do emisji CO2. W trzecim kwartale roku 2021 segment osiągnął zysk EBITDA w wysokości 71 mln zł.

EBITDA segmentu OZE w górę

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 561 mln zł – wobec 213 mln zł w trzecim kwartale roku ubiegłego. Pozytywny wpływ miały tu istotnie wyższe ceny energii elektrycznej oraz większe zapotrzebowanie na pracę elektrowni szczytowo-pompowych.

Wcześniej, w drugim kwartale br., wynik EBITDA segmentu OZE wyniósł 340 mln zł – przy 189 mln zł w drugim kwartale roku ubiegłego. Wzrost w drugim kwartale br. miał być efektem – podobnie jak w kwartale trzecim – wyższych cen energii oraz zwiększonej pracy elektrowni szczytowo-pompowych

Segment Dystrybucja osiągnął powtarzalny wynik EBITDA na poziomie 668 mln zł, zbliżonym do zysku osiągniętego w trzecim kwartale 2021 roku (649 mln zł). Jak podkreśla PGE, wpływ wyższych przychodów z usług dystrybucyjnych został ograniczony przez rosnące koszty energii na pokrycie różnicy bilansowej.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł w trzecim kwartale 2022 roku 486 mln zł – przy 314 mln zł w analogicznym okresie roku 2021. Na poprawę wyniku miało wpłynąć m.in. zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

REKLAMA

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za trzeci kwartał 2022 roku powtarzalny zysk EBITDA o wartości 17 mln zł, podobnie jak w trzecim kwartale 2021 roku.

Spadek generacji, sprzedaży i dystrybucji

Produkcja energii elektrycznej netto w trzecim kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,0 TWh i była o 9 proc. niższa od produkcji w trzecim kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 8,9 TWh (niżej o 4 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 10 proc. rok do roku i osiągnął wartość 8,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 4,0 PJ, co oznacza spadek o 1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

W drugim kwartale 2022 roku produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,0 TWh i była o 5 proc. niższa od produkcji w drugim kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 8,8 TWh (spadek o 3 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych w drugim kwartale br. wyniosła 8,4 TWh, o około 8 proc. mniej rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,4 PJ, co oznacza spadek o 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Cena energii w górę

W trzecim kwartale br. średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 578,3 zł/MWh i była wyższa o około 299 zł/MWh w porównaniu do ceny z trzeciego kwartału 2021 roku. Średni koszt emisji CO2 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 329,8 zł/MWh i wzrósł o około 199 zł/MWh w relacji do analogicznego okresu 2021 roku.

W drugim kwartale br. średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 474,7 zł/MWh i była wyższa o około 215 zł/MWh w porównaniu z drugim kwartałem 2021 roku. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 311,6 zł/MWh, czyli był o około 194 zł/MWh wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku

– PGE osiągnęła w trzecim kwartale wynik EBITDA na poziomie niższym o 9 proc. niż w roku ubiegłym, co najlepiej obrazuje, że nadzwyczajnych zysków w energetyce nie ma. W świetle zmian regulacyjnych na rynku energii finansowanie transformacji energetycznej w kolejnych kwartałach będzie jeszcze większym wyzwaniem – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Konsekwentna transformacja energetyczna może być dokonywana tylko przy utrzymaniu stabilności finansowej Grupy – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Poziom zadłużenia finansowego netto – uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2 – wyniósł około 11,1 mld zł i wzrósł w porównaniu do półrocza 2022 roku o 1,3 mld złotych. Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług finansowy netto/LTM EBITDA) wyniósł 1,1x i zwiększył się w relacji do wskaźnika zadłużenia 0,9x z półrocza 2022 roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.