Polskie regiony węglowe dostaną 3,85 mld euro na transformację

Polskie regiony węglowe dostaną 3,85 mld euro na transformację
Źródło: Komisja Europejska

Komisja Europejska przyjęła wczoraj pięć polskich programów operacyjnych dotyczących wsparcia transformacji klimatycznej obszarów górniczych na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem. Wartość tej pomocy to ponad 3,85 mld euro.

Środki pochodzą z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, kluczowego narzędzia Unii Europejskiej służącego wspieraniu regionów w procesie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r.

2,4 mld euro dla Śląska i zachodniej Małopolski

REKLAMA

Regionami, które otrzymają większość przypisanych Polsce środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), jest Śląsk i zachodnia Małopolska. Unijne środki w wysokości 2,4 mld euro przeznaczone są na pomoc mieszkańcom obu regionów i na wsparcie w przechodzeniu na zieloną gospodarkę, oferującą nowe możliwości zatrudnienia i czystsze powietrze.

Środki z funduszu będą wspierać w szczególności dywersyfikację lokalnej gospodarki, dzięki inwestycjom w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w sektorach energii ze źródeł odnawialnych i ekologicznej mobilności oraz w innych zielonych sektorach.

Aby naprawić szkody w środowisku spowodowane przez przemysł wydobywczy, FST zainwestuje również w rekultywację i dekontaminację 2,8 tys. hektarów terenów pogórniczych zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Jak informuje Komisja Europejska, w zachodniej Małopolsce pieniądze z FST zostaną zainwestowane w poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych, m.in. przez finansowanie termoizolacji domów, dachowych instalacji słonecznych i pomp ciepła. Ma to pomóc w obniżeniu rachunków za energię i umożliwić obywatelom korzystanie ze stabilnych, ekologicznych i przystępnych cenowo źródeł energii w tej części Polski.

FST przeznaczy również środki na szkolenia dla 100 tys. pracowników zatrudnionych w sektorze paliw kopalnych, aby wyposażyć ich w nowe umiejętności umożliwiające pracę w sektorach OZE. Unijni urzędnicy spodziewają się, że w wyniku tych działań na Śląsku powstanie bezpośrednio 27 tys. nowych miejsc pracy.

415 mln euro dla Wielkopolski

Jak poinformowała Komisja Europejska, region koniński w Wielkopolsce otrzyma 415 mln euro na realizację ambitnego planu odejścia od wydobycia węgla brunatnego i opalanych nim elektrowni. Dzięki unijnej pomocy ta część Wielkopolski ma zrezygnować z eksploatacji tego surowca.

Na zdegradowanych terenach, po usunięciu szkodliwych substancji, ma ruszyć produkcja energii ze źródeł odnawialnych, w tym produkcji ekologicznego wodoru. Unijne dotacje będą również wspierać rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i poprawę efektywności energetycznej w postaci termomodernizacji budynków.

REKLAMA

Wśród innych wspieranych działań znajdą się również szkolenia i przekwalifikowanie 5,5 tys. pracowników sektora węgla brunatnego.

581,5 mln euro dla Dolnego Śląska

Komisja Europejska zamierza przekazać podregionowi wałbrzyskiemu na Dolnym Śląsku 581,5 mln euro na stopniowe odejście od węgla.

Fundusz będzie inwestował w dywersyfikację lokalnej gospodarki przez tworzenie nowych MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, zwłaszcza w sektorach ekologicznych.

Jak informują urzędnicy UE, bardziej zróżnicowana gospodarka pomoże stworzyć 1 000 nowych zielonych miejsc pracy w sektorach neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla i pozwoli na inwestycje w lokalną infrastrukturę edukacyjną. Wsparcie obejmie również inwestycje w OZE –  produkcję energii słonecznej, wymianę starych kotłów i lepszą termoizolację budynków.

369,5 mln euro dla województwa łódzkiego

Jak podkreśla Komisja, w województwie łódzkim oprócz kopalni węgla znajduje się również największy indywidualny emitent CO2 w UE – elektrownia Bełchatów. Polska zobowiązała się, że do 2030 r. w znacznym stopniu ograniczy wydobycie i spalanie węgla brunatnego w tym regionie.

369,5 mln euro pochodzących ze środków unijnych zostanie zainwestowane w nową infrastrukturę biznesową dla lokalnych MŚP i w laboratoria badawcze, a także w działania zapewniające efektywność energetyczną i produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Fundusz będzie ponadto wspierał pracowników zatrudnionych obecnie w elektrowni Bełchatów, a także w sektorze wydobywczym i sektorach pokrewnych. Dzięki szkoleniom pracownicy zdobędą nowe umiejętności i zostaną przygotowaniu do pracy w nowych zielonych sektorach.

Środki z FST przeznaczone zostaną także na dekarbonizację lokalnego transportu, m.in. na zakup nowych autobusów elektrycznych.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.