Będą zmiany ws. maksymalnych przychodów za sprzedaż energii z OZE

Będą zmiany ws. maksymalnych przychodów za sprzedaż energii z OZE
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska

Zaledwie kilka tygodni temu została uchwalona ustawa wprowadzająca maksymalne przychody ze sprzedaży energii, którymi zostaną objęci m.in. niektórzy właściciele instalacji OZE. Teraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które przygotowało te regulacje, szykuje w ich zakresie istotne zmiany.

W przyjętej pod koniec października ustawie pojawiły się regulacje wprowadzające ograniczenie maksymalnej ceny energii elektrycznej, którą będą mogli otrzymać niektórzy wytwórcy energii pochodzącej m.in. ze źródeł odnawialnych. Uzyskanie ceny ponad limity przyjęte w rozporządzeniu do tej ustawy będzie oznaczać konieczność zwrotu nadwyżki i wpłacenia jej do specjalnego funduszu, który ma finansować mechanizmy ochrony odbiorców przed wzrostem cen energii.

Zgodnie z przyjętymi przepisami w przypadku producentów energii wiatrowej maksymalne przychody mają wynosić 295 zł/MWh, a dla fotowoltaiki została przyjęta stawka 355 zł/MWh. Sprzedaż energii po wyższej cenie ma oznaczać konieczność zwrotu wynagrodzenia uzyskanego ponad ten poziom.

REKLAMA

Zwolenienie z rygoru cenowego

Z rygorów maksymalnej ceny mają być zwolnieni niektórzy wytwórcy energii elektrycznej z OZE – objęci rozliczeniami w systemie aukcyjnym lub mechanizmami FiT/FiP, a także wytwórcy energii ze źródeł o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Zwolnienie ma objąć także – po zmianach w ustawie uchwalonej w ubiegłym tygodniu przez Sejm – wytwórców posiadających źródła o łącznej mocy do 3 MW, jeżeli żadne z nich nie przekracza 1 MW.

Inni wytwórcy, w tym korzystający z systemu zielonych certyfikatów lub rozliczający się na podstawie komercyjnych umów PPA, muszą liczyć się z koniecznością ograniczenia przychodów – mimo notowanego ostatnio wzrostu kosztów operacyjnych m.in. na skutek rosnącego oprocentowania kredytów.

Będą zmiany

REKLAMA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szykuje jednak rozporządzenie mające zmienić zasady ustalania maksymalnych przychodów, którymi zostali objęci niektórzy wytwórcy energii. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów (RM) pojawiła się informacja o szykowanym projekcie rozporządzenia zmieniającego sposób obliczania limitu ceny.

Z informacji przekazanych przez RM wynika, że nowa regulacja wprowadzi zmiany w zakresie komponentów kosztowych służących obliczaniu limitu ceny dla wytwórców wykorzystujących jako paliwo węgiel brunatny.

Nowe rozporządzenie będzie dotyczyć także energetyki odnawialnej i ma wprowadzić zmiany w zakresie formuły obliczania limitu ceny wybranych wytwórców OZE. Planowane jest dodanie do listy komponentów cenowych kosztów zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia, a także doprecyzowanie zasad stosowania limitu ceny dla wytwórców sprzedających energię na podstawie umów zawieranych z odbiorcą końcowym i obejmujących instrumenty finansowe.

Jak tłumaczy Rada Ministrów, wprowadzenie zmian do rozporządzenia określającego zasady obliczania limitu ceny jest uzasadnione „zaistniałymi zmianami na rynku surowców energetycznych (m.in. węgla) oraz koniecznością doprecyzowania przepisów ww. rozporządzenia w zakresie komponentów kosztowych zastosowanych w formułach służących do obliczenia limitu ceny dla poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną”.

Za opracowanie projektu nowego rozporządzenia ma odpowiadać wiceminister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska i ma on być gotowy jeszcze w tym miesiącu. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.