W Sejmie przeszła istotna poprawka dla wytwórców energii z OZE

W Sejmie przeszła istotna poprawka dla wytwórców energii z OZE
Sejm RP

Wczoraj Sejm głosował nad poprawkami Senatu do ustawy mającej na celu utrzymanie tegorocznych cen gazu dla odbiorców końcowych na 2023 rok. Jedna z nich, która uzyskała większość głosów, ograniczy grupę wytwórców energii odnawialnej z najmniejszych instalacji OZE, którzy zostaną objęci ograniczeniem w postaci maksymalnej ceny energii.

Na początku tego miesiąca Sejm uchwalił ustawę określającą maksymalną stawkę za gaz dla gospodarstw domowych na 2023 rok na poziomie 200 zł/MWh. Nowe regulacje zamroziły też stawki za dystrybucję.

Wczoraj posłowie głosowali nad poprawkami zgłoszonymi do tej ustawy przez Senat. Jedna z nich ma znaczenie dla mniejszych wytwórców energii z OZE w kontekście wprowadzonych kilka tygodni temu ograniczeń, jeśli chodzi o maksymalne stawki za energię elektryczną, które będą mogli uzyskać wybrani wytwórcy. Nowe prawo zobowiązuje ich do zwrotu nadwyżek ze sprzedaży energii uzyskanych ponad ceny przyjęte w rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

REKLAMA

Te ceny początkowo miały wynieść maksymalnie 295 zł/MWh dla wytwórców energii z lądowych farm wiatrowych, a dla fotowoltaiki została przyjęta cena wynosząca 350 zł/MWh. W nowej wersji rozporządzenia, którą opracował resort klimatu, te progi mają jednak ulec zwiększeniu (rozporządzenie czeka na podpis premiera).

Zwolnienie z maksymalnej ceny

Z rygorów maksymalnej ceny zostali jednak zwolnieni niektórzy wytwórcy energii elektrycznej – objęci rozliczeniami w systemie aukcyjnym lub mechanizmami FiT/FiP, a także wytwórcy energii ze źródeł o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Później, przy okazji procedowania w Sejmie ustawy o ochronie odbiorców gazu, w katalogu wytwórców korzystających ze zwolnienia wprowadzono istotne zmiany. W wersji ustawy gazowej uchwalonej przez posłów 1 grudnia pojawił się przygotowany przez resort klimatu zapis wprowadzający górną granicę łącznej mocy źródeł mogących przypadać na jednego wytwórcę – do 3 MW, jeśli jednostkowa moc żadnej z posiadanych przez niego instalacji nie przekracza 1 MW.

REKLAMA

Dodatkowo nowy przepis w wersji uchwalonej przez Sejm 1 grudnia skutkowałby objęciem maksymalną ceną wytwórców posiadających kilka instalacji o jednostkowej mocy nieprzekraczającej 1 MW podłączonych do sieci w tym samym punkcie – np. dwóch turbin o mocy po 600 kW, które miałyby wspólny punkt przyłączenia.

Teraz jednak w tym zakresie do ustawy gazowej zostały wprowadzone kolejne poprawki. Przy wsparciu Departamentu OZE w MKiŚ, kierowanego przez Marcina Ścigana, a także dzięki grupie senatorów pod przewodnictwem Stanisława Gawłowskiego Senat zgłosił poprawkę, której przyjęcie w Sejmie skutkować bęzie zmniejszeniem grupy właścicieli najmniejszych instalacji OZE objętych maksymalną ceną.

Poprawka zgłoszona przez Senat zyskała wczoraj wieczorem poparcie podczas głosowania w Sejmie i w efekcie została wpisana do ostatecznej wersji ustawy gazowej, która została skierowana wczoraj do podpisu prezydenta.

Nowa poprawka zakłada, że przepisy ograniczające cenę energii nie obejmą wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, których łączna moc zainstalowana elektryczna w jednym punkcie przyłączenia jest nie większa niż 3 MW, a moc zainstalowana elektryczna żadnej z tych instalacji nie przekracza 1 MW.

Dodatkowo konieczne będzie spełnienie wprowadzonego wcześniej warunku posiadania w ramach jednego podmiotu źródeł OZE o łącznej mocy maks. 3 MW. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.