Wsparcie dla kogeneracji wykorzystane tylko w kilku procentach

Wsparcie dla kogeneracji wykorzystane tylko w kilku procentach
Fot. Gramwzielone.pl

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podał wyniki ostatniej tegorocznej aukcji kogeneracyjnej. Aukcję wygrało dwóch oferentów, którzy zagospodarują jednak tylko niewiele ponad 4 proc dostępnego budżetu. Była to już czwarta tegoroczna aukcja, w której uczestnicy ubiegali się o premię kogeneracyjną. W poprzednich aukcjach w 2022 roku również wykorzystano tylko niewielką część udostępnionego wsparcia.

Aukcja ACHP/4/2022 została przeprowadzona 12–14 grudnia br. Łączna wartość wsparcia, jaką można było rozdysponować w aukcji, wynosiła nieco ponad 4,2 mld zł. Natomiast ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta wsparciem, wynosiła 23,5 TWh. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym została ustalona na 320,27 zł/MWh i była prawie dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku.

REKLAMA

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji przyznane zostało wsparcie w łącznej wysokości blisko 180 mln zł, co stanowi około 4,2 proc. łącznej wartości możliwego do uzyskania wsparcia, które sięgało kwoty 4,5 mld zł.

Aukcję wygrały dwie oferty: PGNiG Termiki i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu. Wsparcie będzie wypłacane zwycięskim jednostkom w latach 2025–2039.

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w aukcji zadziałała reguła wymuszenia konkurencji, która spowodowała, że pierwsza oferta, której przyjęcie skutkowało przekroczeniem 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami, została zakwalifikowana jako oferta, która nie wygrała aukcji (analogicznie – kolejne uszeregowane za nią oferty również nie wygrały aukcji).

Regulator zastrzega, że wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona zwycięzcom aukcji, może ulec zmianie w przypadku przyznania wytwórcom, już po jej rozstrzygnięciu, pomocy inwestycyjnej.

Premia kogeneracyjna jest jednym z mechanizmów, które miały pobudzić inwestycje w produkcję energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. Został on zapisany w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło. Wsparcie przyznawane jest w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców, dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.

REKLAMA

Słabe efekty ostatnich aukcji

Zgodnie z harmonogramem aukcji CHP na rok 2022 była to czwarta i ostatnia przewidziana na ten rok aukcja.

Pierwsza w tym roku aukcja na premię CHP odbyła się w marcu. Wygrały ją cztery jednostki kogeneracji, które będą mogły uzyskać wsparcie w maksymalnej wysokości blisko 797 mln zł. Marcową aukcję wygrało czterech wytwórców: ENERGA Kogeneracja, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku, PGE Energia Ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie. Zagospodarowali oni 14,5 proc. całkowitego budżetu aukcji. 

W drugiej aukcji z czerwca wygrało dwóch wytwórców (trzy oferty), dla których wsparcie może wynieść łącznie około 170 mln zł: „Ciepło-Jawor” (jedna oferta) i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (dwie oferty). Zagospodarowali jedynie 3,6 proc. łącznej wartości wsparcia.

W trzeciej aukcji, z września, zostało przyznane wsparcie w łącznej wysokości blisko 300 mln zł. Tę aukcje wygrały dwie oferty PGNiG Termika, które pokryły tylko około 6,6 proc. łącznej wartości możliwego do uzyskania wsparcia.

Prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje dla kogeneracji nie rzadziej niż raz na kwartał. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.