Tauron rozbuduje sieć elektroenergetyczną we Wrocławiu

Tauron rozbuduje sieć elektroenergetyczną we Wrocławiu
fot. Tauron

Tauron rozpoczyna we Wrocławiu projekt rozbudowy sieci elektroenergetycznej pod kątem rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Inwestycja dofinansowana będzie ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Dziś Tauron podpisał umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji wartej blisko 26 mln zł, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej. Projekt ma wzmocnić infrastrukturę dla paliw alternatywnych – koncern rozbuduje we Wrocławiu swoją sieć energetyczną, jednocześnie zwiększając przepustowość dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

– Rozwój sieci dystrybucyjnych i przesyłowych jest kluczowy. Dlatego Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził jego plan. Na rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej zostaną wydane 52 mld zł, a w najbliższych latach chcemy te nakłady zwiększyć – zaznacza Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

REKLAMA

Potrzebne miliardy na rozwój sieci

Jako największy krajowy dostawca energii elektrycznej konsekwentnie inwestujemy w rozwój sieci elektroenergetycznych w południowej Polsce. Do 2030 roku planujemy na ten cel przeznaczyć 24 mld zł. Realizacja tego programu w dużej mierze zależy od pozyskania finansowania zewnętrznego, takiego jak środki z NFOŚiGW – mówi Paweł Szczeszek, prezes spółki Tauron Polska Energia. 

Jak zaznacza prezes Taurona w przypadku obecnie uruchamianego projektu we Wrocławiu szczególnie ważne jest to, że dzięki dofinansowaniu możliwa będzie rozbudowa sieci na potrzeby infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. 

Zapewnienie nowych mocy przyłączeniowych, a w konsekwencji tworzenie kolejnych punktów ładowania stanowi warunek rozwoju elektromobilności w Polsce – dodaje Szczeszek.

Łatwiejsze zdobycie warunków przyłączenia

REKLAMA

Realizacja projektu ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Aglomeracji Wrocławskiej i umożliwić Grupie Tauron realizację optymalnego rozwoju sieci dystrybucyjnej na tym terenie. Przełoży się również na zwiększenie możliwości wydawania warunków przyłączenia na poziomach średniego i niskiego napięcia.

–  Z naszej strony budowa oraz modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej we Wrocławiu na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych to bardzo istotny projekt. Działania te mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne dla Wrocławia, jak i jego okolic oraz na jakość życia jego mieszkańców. Podpisana dzisiaj umowa wpisuje się w szerszy plan przygotowania szerokiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju, będący odpowiedzią na rosnący popyt na samochody elektryczne – podsumował wydarzenie Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowa linia kablowa

Dofinansowanie z NFOŚiGW dla wrocławskiego projektu realizowane jest w ramach programu priorytetowego: Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Wartość dofinansowania przekroczy 15 mln zł.

Dzięki dotacji zrealizowana zostanie budowa linii kablowej 110 kV pomiędzy GPZ (Głównym Punktem Zasilania) R-101 Walecznych a GPZ R-107 Kurkowa, zapewnione zostanie także zasilanie zakładu autobusowego Wrocław przy ul. Obornickiej. W efekcie pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi GPZ R-101 Walecznych i GPZ R-107 Kurkowa powstanie 3,2 km nowej sieci dystrybucyjnej 110 kV, dodatkowo  rozbudowana zostanie stacja transformatorowo-rozdzielcza 110 kV GPZ R-101 Walecznych, natomiast stacja GPZ R-107 Kurkowa zyska doposażenie.

Całkowita wartość tych inwestycji to niemal 26 mln zł. Udział dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW wynosi 60 proc.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.