Konferencja „Najnowsze trendy w ekoinnowacjach OZE”, Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Konferencja „Najnowsze trendy w ekoinnowacjach OZE”, Warszawa, 24 czerwca 2014 r.
Konferencja „Ekoinnowacje OZE”, Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

{więcej}Pragniesz dowiedzieć się, jaką rolę odgrywają dziś ekoinnowacje? Gdzie szukać i jak korzystać ze wsparcia? Skąd wziąć pieniądze na inwestycje w rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii? Weź udział w Konferencji „Najnowsze trendy w ekoinnowacjach OZE”!

 

Termin: 24 czerwca 2014 r.

REKLAMA

Miejsce: Warszawa

 

Jeżeli jesteś:

– przedsiębiorcą zainteresowanym wdrażaniem ekoinnowacji,

 -przedstawicielem administracji publicznej,

– studentem, absolwentem lub pracownikiem uczelni wyższej,

– pracownikiem centrum badawczo-rozwojowego lub

– reprezentantem instytucji otoczenia biznesu

weź udział w jednym z ważniejszych tegorocznych wydarzeń związanych tematem EKOINNOWACJI.

Konferencja „Najnowsze trendy w ekoinnowacjach OZE” to dobra okazja do tego, by dowiedzieć się więcej  na temat wykorzystywania potencjału innowacyjnego w Polsce.

 

Prelegenci:

– Barbara Smerkowska – Kierownik Zakładu Odnawialnych Zasobów Energii, Przemysłowy Instytut Motoryzacji

– Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Green Energy Sp. z o.o.

– Sylwia Matysiak – Kierownik Działu Rozwoju i Wsparcia Inwestycji i Innowacji, Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o.

REKLAMA

– Jan Dubasiewicz – Inżynier Sprzedaży, Nijhuis Water Polska Sp. z o.o.

– Maciej Kapalski – Główny Specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki

 

W trakcie Konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

– Identyfikacja i analiza obecnego stanu w zakresie aktualnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

– Biogazownia przy oczyszczalni ścieków – niebezpieczeństwa, wyzwania i szanse.

– Gdzie szukać i jak korzystać ze wsparcia dla projektów innowacyjnych?

– Jak budować przewagę konkurencyjną bazującą na innowacjach w oparciu o współpracę z naukowcami?

 

Organizator zapewnia lunch dla uczestników oraz niezbędne materiały.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

 

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w Konferencji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: j.szalanska@upebi.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 795-576-523 lub na stronie internetowej: www.ekoinnowacje.edu.pl.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Konferencja dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o.  / artykuł sponsorowany