Zrzucimy się na OZE w Polsce? Axpo widzi szansę w crowdfundingu

Zrzucimy się na OZE w Polsce? Axpo widzi szansę w crowdfundingu
fot. Tumisu/Pixabay

Według ekspertów z Axpo rosnące poparcie dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii przyczyni się do powstania nowych możliwości finansowania inwestycji w OZE. Jedną z nich może być crowdfunding, który daje korzyści i inwestorom, i zainteresowanym obywatelom. Spółka przetestowała już ten model we Francji.

Crowdfunding jako sposób na finansowanie inwestycji w OZE sprawdził się już w Europie Zachodniej. Firma Axpo Polska w swojej analizie wskazuje, że przepisy obowiązujące w Polsce również umożliwiają skorzystanie z takiej formy gromadzenia kapitału, choć praktycznie nie było to jeszcze testowane.

Zaletą crowdfundingu ma być fakt, że czerpią z niego korzyści nie tylko duże firmy, ale też obywatele. Dzięki udziałowi w tym modelu finansowania mają oni zyskiwać roczny zwrot z inwestycji, deweloper natomiast – wolne środki na kolejne projekty.

REKLAMA

Społeczne poparcie dla zielonej energii

Eksperci Axpo wymieniają fakty potwierdzające rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce. Z roku na rok rośnie liczba obiektów i moc zainstalowana w OZE. Polacy aktywnie inwestują w zielone rozwiązania, zwłaszcza w fotowoltaikę. Według Agencji Rynku Energii na koniec listopada 2022 roku łączna moc zainstalowana w systemach solarnych wynosiła 11,92 GW. Roczny przyrost mocy (bez grudnia) to 4,25 GW, czyli około 15 proc. więcej niż w ubiegłym roku (ponad 3,7 GW). Duży wkład w przyrost mocy zainstalowanej mieli prosumenci indywidualni, jednak w połowie 2022 ubiegłego roku tendencja się odwróciła się i największy przyrost w systemie spowodowały farmy PV.

Z ankiety przeprowadzonej w lipcu 2022 roku przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) i „Rzeczpospolitą” wynika, że aż 79,8 proc. Polaków uważa, że w związku z kryzysem energetycznym Polska powinna rozwijać farmy wiatrowe i słoneczne oraz elektrownie wodne. Podobne wnioski wynikają z ogłoszonych w październiku 2022 roku wyników najnowszej edycji cyklicznego badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI, ankieta klimatyczna 2022) – 65 proc. Polaków przyznaje, że z powodu narastających konfliktów i ich wpływu na ceny paliw oraz gazu powinniśmy przyspieszyć zieloną transformację.

Włączyć obywateli

Jak wskazuje Axpo, w Europie Zachodniej już od jakiegoś czasu z sukcesem wykorzystywany jest model crowdfundingu do finansowania inwestycji w fotowoltaikę. Na przykład francuska firma Urbasolar, spółka z Grupy Axpo, w 2021 roku zebrała aż 7,5 mln euro w ramach 25 akcji crowdfundingowych.

Model umożliwia lokalnym podmiotom optymalizację ich udziału w korzyściach ekonomicznych płynących z projektów z zakresu energii słonecznej oraz jednoczesny udział w transformacji energetycznej. W przypadku tego typu finansowania korzyści odnoszą obie strony: deweloper może ponownie zainwestować środki w inne projekty dotyczące energii odnawialnych, a obywatel otrzymuje roczny zwrot z inwestycji – mówi Alicja Piątek, dyrektorka rozwoju projektów fotowoltaicznych Axpo w Polsce.

Fundusze zebrane podczas kampanii we Francji służą finansowaniu różnego rodzaju systemów PV: elektrowni naziemnych, instalacji na dachach budynków, zadaszeń nad parkingami i szklarniami.

Korzystając z modelu crowdfundingu, spółka zależna Axpo zbudowała m.in. farmę fotowoltaiczną w Tuluzie (na miejscu zniszczonej fabryki) oraz pływającą elektrownię słoneczną na szczycie sztucznego jeziora w starej żwirowni w Peyssies, niedaleko Tuluzy. W ramach projektu wytwarzanych jest 5 MW mocy szczytowej i około 6 GWh energii elektrycznej rocznie.

REKLAMA

Modele współpracy takie jak crowdfunding, klastry energii czy spółdzielnie energetyczne otwierają drzwi także dla członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy nie są właścicielami całości budynku, a mimo to mogą mieć udział w zyskach. Warto pamiętać, że inwestycje w takich formach niosą korzyści nie tylko finansowe. Mogą być też dobrym sposobem budowania i wzmacniania społeczności lokalnej, jeśli przykładowo ofertę finansowania społecznego będziemy promować przede wszystkim wśród lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców. To promocja zarówno zielonych rozwiązań, jak i przedsiębiorczości oraz postaw obywatelskich – dodaje Alicja Piątek.

Crowdfunding w Polsce

Eksperci Axpo są przekonani, że także w Polsce crowdfunding może znaleźć zastosowanie, jednak wymaga to wyboru odpowiedniej formy prawnej dla podmiotu, który zrealizuje inwestycję i będzie nią zarządzać, a jednocześnie umożliwi zebranie kapitału wśród zainteresowanych uczestników. To może być złożony proces, ale nie jest on niemożliwy do przeprowadzenia.

Crowdfunding to działanie, w którym pomysłodawca przedsięwzięcia gospodarczego (beneficjent finansowania) zwraca się publicznie do szerokiego, nieokreślonego ściśle grona adresatów z propozycją przystąpienia do planowanej inwestycji w roli wspólników – mówi Dominika Sikorska, radczyni prawna w Axpo Polska.

Jak wskazuje prawniczka, crowdfunding może przyjąć różne formy – najczęściej jest to crowdfunding udziałowy i nieudziałowy. Ten pierwszy może być stosowany w projektach biznesowych, takich jak np. postawienie farmy PV. W efekcie uczestnicy – w zamian za udzielone wsparcie finansowe – mogą otrzymać np. prawo uczestnictwa w spółce, co wiąże się też z perspektywą udziału w jej zyskach. Z kolei w crowdfundingu nieudziałowym uczestnicy są wynagradzani np. nagrodami rzeczowymi bądź usługami lub po prostu produktem, którego wytworzenie było możliwe dzięki prowadzonej zbiórce.

Rozważając crowdfunding udziałowy, warto wskazać, że do realizacji tego typu przedsięwzięć można powołać spółkę celową SPV (special purpose vehicle), czyli spółkę specjalnego przeznaczenia. Stanowi ona niezależny podmiot prawa handlowego powołany w celu realizacji określonego przedsięwzięcia. Ma własny majątek oraz strukturę organizacyjną. Ponadto ponosi odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania związane z realizacją założonego projektu – wyjaśnia Dominika Sikorska.

Ekspertka podkreśla, że na gruncie prawa polskiego spółka celowa może przybrać różne formy organizacyjno-prawne. Najodpowiedniejsza dla crowdfundingu wydaje się spółka komandytowo-akcyjna, gdzie zarządzanie zostaje powierzone konkretnemu inwestorowi branżowemu (zazwyczaj pomysłodawcy przedsięwzięcia) przy jednoczesnym dopuszczeniu do udziału w spółce inwestorów czysto finansowych, czyli uczestników crowdfundingu.

Najczęściej stosowaną do tej pory formą prawną, w ramach której podejmowane były próby realizacji crowdfundingu udziałowego na gruncie prawa polskiego, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ze względu na niski pułap minimalnego kapitału zakładowego.

Źródło: Axpo Polska


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.