Ogromne zainteresowanie budową spalarni odpadów komunalnych

Ogromne zainteresowanie budową spalarni odpadów komunalnych
Ole Poulsen/Wikipedia

Prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu termicznego przekształcania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych cieszył się sporą popularnością. Złożono wnioski o dofinansowanie realizacji 39 inwestycji spalarni z  odpadów komunalnych.

Nabór wniosków w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami – wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” trwał od 6 grudnia 2021 roku do 30 grudnia 2022 roku. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), program cieszył się dużym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów – skutkiem tego było zwiększenie jego budżetu z 1 do 3 mld zł. Program jest finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Blisko 40 spalarni

REKLAMA

W ramach naboru złożono wnioski o dofinansowanie realizacji 39 inwestycji termicznego przekształcania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych. Łącznie zostały złożone wnioski na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek na ponad 10 mld zł, przy sumarycznej całkowitej wartość inwestycji 16,7 mld zł. 

Realizacja projektów spalarni pozwoli na coroczne wykorzystanie na cele energetyczne ponad 2,9 mln Mg paliw alternatywnych. Moc jednostek energetycznych wytwarzających energię elektryczną i cieplną w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wyniesie około 700 MW.

W roku 2022 zawartych zostało osiem umów o dofinansowanie, na łączną kwotę 546 mln zł, dla czterech instalacji termicznego przekształcania paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych o wydajności 95 130 Mg/rok.

Wydajność polskich spalarni

 – Narodowy Fundusz odpowiedział na realną potrzebę uzupełnienia dalece niewystarczających zdolności przerobowych instalacji zagospodarowania wysokokalorycznej frakcji odpadów – zaznacza Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW. – W Polsce pracuje dziewięć zakładów o potencjale przetworzenia około 1,3 mln ton odpadów rocznie, co jest całkowicie nieporównywalne z możliwością 96 zakładów niemieckich dysponujących mocą przerobową około 26,3 mln ton – dodaje.

Zdaniem urzędnika wydajność instalacji odniesiona do jednego mieszkańca jest w Niemczech ponad 11-krotnie większa niż w Polsce. – Podobne dysproporcje występują wobec innych krajów UE stawianych jako wzorce systemowych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – zaznacza Dominik Bąk.

Wsparcie instalacji termicznego przekształcania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych umożliwi jakościową zmianę systemu gospodarowania odpadami w Polsce.

REKLAMA

Odpady z potencjałem

Rozwój instalacji termicznego przekształcania odpadów stanowi istotny komponent transformacji ciepłownictwa. Wykorzystując potencjał energetyczny odpadów, prowadzi do zmniejszenia zależności od importu nośników energii. Przyczynia się też do zahamowania wzrostu ponoszonych przez mieszkańców kosztów ogrzewania i zagospodarowania odpadów – zaznacza wiceprezes.

Instalacje „waste-to-energy” mają szansę zaspokoić fundamentalne potrzeby polskiej gospodarki odpadami, dlatego – zdaniem urzędników NFOŚiGW – racjonalne jest zapewnienie im adekwatnego wsparcia. W obliczu obecnego kryzysu traktowanie odpadów nienadających się do recyklingu jako paliwa przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy wykorzystaniu potencjału istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.

Surowiec do produkcji zielonej energii

Dostrzeżenie odpadów komunalnych jako cennego surowca do produkcji zielonej energii, która za pośrednictwem  nowoczesnych elektrociepłowni wraca do mieszkańców, i termiczne przekształcanie odpadów nienadających się do recyklingu to doskonały przykład zastosowania filozofii gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zapewnienie wystarczających mocy przerobowych do energetycznego wykorzystania całej frakcji palnej z odpadów, poza istotnym aspektem energetycznym, jest czynnikiem niezbędnym dla „domknięcia” systemu gospodarki odpadami i jego zoptymalizowania.

Zdaniem ekspertów NFOŚiGW recykling wraz z komplementarnym odzyskiem energetycznym pozwolą na pełne wykorzystanie odpadów, umożliwiając ograniczenie ich marnotrawstwa poprzez składowanie, które obciąża środowisko i jest sprzeczne z celami określonymi przez UE. 

Katarzyna Bielińska

katarzyna.bielinska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.